S. 5-1155 Dossierfiche K. 53-1538

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek
Sarah Smeyers   Carina Van Cauter  

mede-eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1538/1 Wetsvoorstel 1/6/2011
K. 53-1538/2 Amendementen 23/6/2011
K. 53-1538/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2011
K. 53-1538/3 Verslag namens de commissie 30/6/2011
K. 53-1538/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1155/1 5-1155/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/10/2011
5-1155/2 5-1155/2 (PDF) Amendementen 9/11/2011
5-1155/3 5-1155/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2011
5-1155/4 5-1155/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/11/2011
5-1155/5 5-1155/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 24/11/2011
K. 53-1538/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/11/2011
K. 53-1538/7 Amendementen 17/1/2012
K. 53-1538/8 Amendementen 24/1/2012
K. 53-1538/9 Amendementen 7/2/2012
K. 53-1538/10 Verslag namens de commissie 16/2/2012
K. 53-1538/11 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2012
K. 53-1538/12 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 1/3/2012
5-1155/6 5-1155/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 2/3/2012
5-1155/7 5-1155/7 (PDF) Amendementen 13/3/2012
5-1155/8 5-1155/8 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2012
5-1155/9 5-1155/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2012
5-1155/10 5-1155/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 22/3/2012
K. 53-1538/13 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 23/3/2012
K. 53-1538/14 Amendementen 27/3/2012
K. 53-1538/15 Verslag namens de commissie 29/3/2012
K. 53-1538/16 Tekst verbeterd door de commissie 29/3/2012
K. 53-1538/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1538/1
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 38, p. 44-45
30/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1538/3
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 41-44
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p. 75
Doc. K. 53-1538/5
7/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/10/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1155/1 5-1155/1 (PDF)
13/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
17/11/2011   Inschrijving op agenda
24/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
24/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
Doc. 5-1155/5 5-1155/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/10/2011   Verzending naar commissie
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
9/11/2011   Bespreking
16/11/2011   Inschrijving op agenda
16/11/2011   Bespreking
16/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0)
16/11/2011   Aanneming na amendering
16/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1155/3 5-1155/3 (PDF)
16/11/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1155/4 5-1155/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
24/11/2011   Overzending Doc. K. 53-1538/6
16/2/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1538/10
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 42-43
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
Integraal verslag nr. 73, p. 97
Doc. K. 53-1538/12
1/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
2/3/2012   Overzending Doc. 5-1155/6 5-1155/6 (PDF)
2/3/2012   Verzending naar commissie: Justitie
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-52 Hand. 5-52 (PDF)
22/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-52 Hand. 5-52 (PDF)
22/3/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag.
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o14) Hand. 5-52 Hand. 5-52 (PDF)
Doc. 5-1155/10 5-1155/10 (PDF)
2/3/2012   Verzending naar commissie
7/3/2012   Inschrijving op agenda
7/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
7/3/2012   Bespreking
14/3/2012   Inschrijving op agenda
14/3/2012   Bespreking
14/3/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
14/3/2012   Aanneming na amendering
14/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1155/8 5-1155/8 (PDF)
14/3/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1155/9 5-1155/9 (PDF)
7/3/2012   Opschorting termijn
convocatie POC
8/3/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 7
9/3/2012   Hervatting termijn
  [K5] Behandeling door Kamer
22/3/2012   Overzending Doc. K. 53-1538/13
29/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1538/15
26/4/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 83, p. 41-42
26/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o29)
Integraal verslag nr. 83, p. 64-65
Doc. K. 53-1538/17
26/4/2012   Aanneming zonder amendering
26/4/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2012   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2012   Bekendmaking (32150-32151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/11/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/11/2011, 16/11/2011
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2012
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 7/3/2012, 14/3/2012
[K5] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/4/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2011 15 13/10/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/10/2011 60 21/12/2011
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2012 15 19/3/2012
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2012 18 26/3/2012
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2012 11
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
15 + 7
Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2012 18
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2012 8/6/2012, blz 32150-32151