Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8600

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen

terrorisme
Libanon

Chronologie

25/3/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
3/1/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8593

Vraag nr. 5-8600 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Nederlandse krant Trouw kon men onlangs het volgende lezen: "Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken wil zowel de militaire als de politieke tak van Hezbollah op de Europese lijst van terreurorganisaties plaatsen. Daarmee kiest Timmermans voor de aanpak van IsraŽl en de Verenigde Staten en niet voor de lijn van bijvoorbeeld BelgiŽ en Groot-BrittanniŽ, die wel in gesprek willen blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah.".

Onderzoek wees eerder uit dat Hezbollah vorig jaar een bomaanslag pleegde op een bus met toeristen aan de luchthaven in Bulgarije, aldus recente officiŽle berichtgeving vanwege de Bulgaarse overheid dd. 2 februari 2013. Ook onze troepen in Libanon werden onlangs in een hinderlaag gelokt door deze terroristen. Het Duitse ministerie voor Buitenlandse Zaken vertelde aan de Jerusalem Post dat het land een verbod van Hezbollah "overwoog". Duitsland constateerde in 2012 in eigen land een toename met 950 Hezbollah-leden. De Nederlandse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken bepleitten onlangs het plaatsen van Hezbollah op de terreurlijst van de Europese Unie. Hezbollah wordt in Nederland als groep reeds illegaal beschouwd. Het Verenigd Koninkrijk heeft enkel de gewapende vleugel verboden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Bent u bereid Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen naar het voorbeeld van Nederland en andere landen of bent u minstens bereid de militaire vleugel van Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen? Zo ja, kunt u de timing toelichten? Zo neen, waarom niet en kunt u dit zeer uitgebreid toelichten?

2) Kunt u aangeven hoeveel leden Hezbollah in ons land telt en klopt het dat zij steun genieten op bepaalde religieuze ontmoetingsplaatsen? Kunt u de cijfers toelichten alsook om welke religieuze ontmoetingsplaatsen het gaat?

3) Klopt de stelling, weergegeven in de krant Trouw, dat ons land in gesprek wil blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah? Kunt u aangeven wat er volgens u moet worden verstaan onder gematigde krachten?

4) Verandert het officiŽle rapport van de Bulgaarse overheid, dat duidelijk vaststelt dat Hezbollah betrokken is bij de aanslag op een bus in Bulgarije, uw standpunt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 3 januari 2014 :

1)Voor het antwoord op deze vraag en op vragen 3 en 4 moet ik U doorverwijzen naar mijn collega van Buitenlandse Zaken

2) Het cijfer van “950 leden”, dat in de vraag vermeld wordt, werd vaak in de media overgenomen. Het komt effectief uit het “Verfassungsschutzbericht 2011”, jaarverslag van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst.

Om preciezer te zijn, komt dit cijfer uit het hoofdstuk waarin de islamistische bewegingen uit Arabische landen die in 2011 in Duitsland actief waren, opgelijst worden. Laten we meteen al verduidelijken dat de HEZBOLLAH (de “Partij van God”) in deze studie niet opgenomen is als een terroristische organisatie. Het verslag preciseert ook dat dit cijfer van 950 niet enkel de veronderstelde leden omvat, maar ruimer ook de eenvoudige sympathisanten van de Libanese beweging. Dit relativeert het vermelde aantal. De Duitse dienst legt in zijn studie ook uit dat de HEZBOLLAH in het buitenland niet gestructureerd aanwezig is. Dat geldt ook voor België.

Net als haar Duitse partner schenkt de Veiligheid van de Staat in het kader van haar wettelijke opdrachten aandacht aan de eventuele aanwezigheid in België van bewegingen die, zoals de HEZBOLLAH, actief zijn in het Midden-Oosten.

Ook in België is de “Partij van God” niet officieel en gestructureerd aanwezig. Nochtans zullen we op ons grondgebied, net zoals in het buitenland, personen aantreffen die min of meer gelinkt zijn aan de beweging. Dit gaat van simpele sympathisanten tot personen die nauwer bij de organisatie betrokken zijn. Deze individuen bevinden zich in hoofdzaak in de Libanese sjiitische diaspora, zelfs bijna volledig wegens de interesse die de HEZBOLLAH kan opwekken, doordat sommigen haar als een verzetsbeweging tegen Israël beschouwen. Onze ramingen liggen in elk geval een stuk lager dan het cijfer dat door de Duitse dienst naar voren werd gebracht.

In België zijn er geen verenigingen of vereringsplaatsen die strikt gewijd zijn aan sympathisanten van de HEZBOLLAH, maar deze bevinden zich voornamelijk in sjiitische moskeeën.

Tenslotte heeft de Veiligheid van de Staat de laatste jaren noch terroristische activiteiten op ons grondgebied geconstateerd die verband houden met de Libanese organisatie noch een bijzondere radicalisering van de aanhangers van de HEZBOLLAH in België.