Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10469

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 26 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering

protectionisme
Frankrijk
overheidssteun
telecommunicatie-industrie
economische steun

Chronologie

26/11/2013 Verzending vraag
4/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4091

Vraag nr. 5-10469 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Van de 1.400 mensen die Alcatel-Lucent in Antwerpen tewerkstelt, verliezen er volgens de laatste berichtgeving 30 40 hun baan. De Naamse site waar 53 mensen werken blijft gelukkig gevrijwaard. Ondanks dit slechte nieuws reageerden de sociale partners terecht opgelucht daar er in het totaal 10.000 jobs wereldwijd tegen 2015 binnen deze groep op de schop staan. De reden van opluchting is dat Antwerpen officieel zou worden erkend als een R&D-hub van de groep. Een ander bericht in de Franse pers wekte echter mijn onrust. De Franse premier heeft immers als een reactie op het plan waarbij 900 jobs in Frankrijk sneuvelen aangegeven dat er "onderhandelingen" gevoerd moeten worden om "zo veel mogelijk banen en sites te redden". Er volgde zelfs een impliciete dreiging dat het sociaal plan door de Franse regering niet zou worden goedgekeurd. De Franse Premier stelde dat het erom gaat "de verantwoordelijken te vragen hun plan te herzien".

De minister van Industrieel Herstel, Arnaud de Montebourg, ging nog een stap verder. Hij riep de Franse telecomgroepen op niet blindelings te kiezen voor de allergoedkoopste oplossing voor de uitrusting van het netwerk. Hij vroeg hen om 'nationale solidariteit' met Alcatel-Lucent om op die manier Franse tewerkstelling te behouden. Mijn onrust is gegroeid uit eerdere nare ervaringen op dit vlak. Het is immers niet de eerste maal dat een land de kaart van het protectionisme uitrekt om jobs in eigen land te vrijwaren ten koste van andere sites. Ik verwijs naar de eerdere Franse accijnsverhoging op alle alcohol behalve de wijnen waarbij deze maatregel ten koste ging van onder meer onze brouwers. Ik weet uit eerdere dossiers dat men snel op de bal moet spelen wanneer protectionisme de kop opsteekt. Ik verwijs naar mijn mondelinge vraag van 7 maart 2013 over Plastic Omnium Automotive dat mij nog steeds een wrange nasmaak laat.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Deelt u mijn bezorgdheid en bent u bereid de Franse Premier alsook de minister van Industrieel Herstel snel te contacteren om meer uitleg te vragen over de impact van het voornemen van de Franse regering om Alcatel te dwingen haar herstructurering te herzien en dit wat betreft de impact op de tewerkstelling in ons land? Kan u gedetailleerd toelichten naar concrete opvolging toe?

2) Hoe zal de minister meer in het algemeen het oplaaiende protectionisme in de EU op de agenda plaatsen en heeft u meer informatie over de nieuwe beleidsvoorstellen vanuit Europa over de modernisering van staatssteun?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2014 :

1. Ik heb inderdaad kennis genomen van de herstructureringsplannen van Alcatel-Lucent omwille van de moeilijke economische situatie. Daaruit heb ik begrepen dat, zoals u zegt, er bij de vestiging in Antwerpen 30 tot 40 banen zouden verdwijnen. In Frankrijk zou de groep ruim 900 jobs schrappen.

Ik neem nota van de uitspraken van premier Ayrault en minister voor Industriële wederopbouw Montebourg die oproepen tot onderhandelingen om de sociale impact in de Franse vestigingen te beperken.

Ik heb momenteel geen aanwijzingen over een impact van deze oproep op de herstructurering in ons land. Onder meer via onze ambassade in Frankrijk zal de regering, in overleg met de gewestelijke overheden, deze situatie echter blijven opvolgen.

2. België pleit voor een proactief industrieel beleid op Europees niveau en heeft hiervoor, in overleg tussen federale en regionale autoriteiten, voorstellen op tafel gelegd. Modernisering van staatssteun maakt daar deel van uit. Naar de Europese top van februari 2014 toe, waar industrieel beleid op de agenda staat, zal België een actieve rol blijven spelen.