Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-456

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 november 2010

aan de minister van Justitie

Het bouwen van nieuwe gevangenissen

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

30/11/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-455
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-67

Vraag nr. 5-456 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5656 van 14 januari 2010 antwoordde de minister van FinanciŽn dat hij nog niet kon zeggen welke consortia precies in aanmerking werden genomen voor de bouw van de nieuwe penitentiaire instellingen in Vlaanderen en WalloniŽ omdat de tweede fase nog lopende was. De ultieme datum van voltooiing van de te bouwen gevangenissen in Beveren, Dendermonde, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne werd in de biedingsleidraad ook verschoven naar 30 juni 2013. Een beslissing in die dossiers zou, na een juryverslag, in juni van dit jaar gevallen moeten zijn. Tegen 2016 wil de minister nieuwe bajessen in Haren en Antwerpen, ter vervanging van de reeds bestaande in Brussel en Antwerpen.

Vandaar volgende vragen :

1) Hoever zijn de dossiers Beveren, Leuze-en-Hainaut, Dendermonde en Marche-en-Famenne van nieuw te bouwen gevangenissen gevorderd?

2) Welke consortia of welk consortium kregen/kreeg de opdracht om de gevangenissen te bouwen?

3) Kunt u een verder stappenplan en een timing geven voor deze dossiers (design, build, finance and maintain)? Welk studiebureau zal de gevangenissen ontwerpen? Welke deadline wordt hier gehanteerd? Wanneer zou in het beste geval de bouwaanvraag ingediend kunnen worden en in deze dossiers aan de bouw begonnen worden? Zijn de vergunningen, mobiliteitsplannen en dergelijke al klaar? Zo ja, waar wel? Zo neen, waar niet, waarom niet en tegen wanneer wordt dit verwacht?

4) Blijft 30 juni 2013 de deadline om deze gevangenissen volledig klaar te hebben of doken er recentelijk vertragingen op (juridische procedures, Ö)?

5) Hoeveel bedragen de ontwerpkosten en de bouwkosten per gevangenis, BTW inbegrepen? Hoeveel bedraagt de eenheidsprijs per cel/bed per gedetineerde?

6) Hoever staat het met de twee andere projecten (Antwerpen en Haren) die tegen 2016 klaar zouden moeten zijn? Hoeveel kost de aankoop van het terrein in Haren? Hoever staan we met de voorbereidende studie van het project, de vergunningen, het mobiliteitsplan, enzovoort, zoals vermeld in het antwoord op mijn vraag om uitleg nr.1619 aan de minister van Justitie?

7) Hoe komt het dat er weinig beweegt in het dossier Antwerpen? Klopt het dat het stadsbestuur niet staat te springen van enthousiasme?

8) Is er al een beslissing genomen voor de locatie voor de gevangenis in Antwerpen (vervanging Begijnenstraat)? Zo neen, zijn Burchtse Weel en Luchtbal nog steeds in de running, of staan er ondertussen andere locaties op het lijstje? Zo ja, welke? Zijn er complicaties met betrekking tot in de running zijnde locaties (mogelijke vervuiling grond, zonering waardoor aanpassing RUP nodig is, Ö). Wie is de eigenaar van de in de running zijnde gronden? Welk prijskaartje hangt aan de mogelijke aankoop van de terreinen? Wanneer verwacht de minister een beslissing?

9) Hoeveel overlegmomenten met het stadsbestuur van Antwerpen zijn er over dit dossier inmiddels al geweest? Op welke data is er overleg geweest? Wanneer zijn de volgende overlegmomenten gepland?

10) Opteert de minister ook in de dossiers Haren en Antwerpen voor DBFM-contracten en waarom? Wanneer zal een selectieleidraad worden gepubliceerd voor de bouw van die gevangenissen?

11) Hoeveel bedragen de begrootte ontwerpkosten en de bouwkosten per gevangenis voor Haren en Antwerpen, BTW inbegrepen? Hoeveel bedraagt de eenheidsprijs per cel/ bed per gedetineerde?