Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2377

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 mei 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten

verbrandingsgas
verontreiniging door auto's
technische keuring
politiecontrole

Chronologie

24/5/2011 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2378

Vraag nr. 5-2377 d.d. 24 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds geruime tijd worden personenwagens tijdens de jaarlijkse autocontrole onderworpen aan een roettest. Sinds 1 juli 2009 zijn er strengere uitstootnormen voor benzine- en dieselwagens.

Dit neemt niet weg dat ik nog dagdagelijks moet vaststellen dat voertuigen donkere roet- en stofwolken uitstoten. Deze worden uiteraard door heel wat mensen als hinderlijk ervaren en hebben vanzelfsprekend ook een negatieve impact op het milieu.

Ondanks de strengere normen tijdens de autokeuring blijken er dus nog een aanzienlijk aantal wagens door de mazen van het net te vallen, voor wat de controle inzake roetuitstoot betreft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personenwagens werden sinds 2005 jaarlijks afgekeurd op grond van de roettest?

2) Welke impact hebben de verstrengde controles sinds 1 juli 2009 op het aantal afgekeurde personenwagens?

3) Wordt er door de verkeerspolitie opgetreden tegen wagens met een visueel waarneembare roetuitstoot? Op welke wijze gebeurt dit?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Ik verwijs u het antwoord van mijn collega de Staatssecretaris van Mobiliteit, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.