Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10618

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Elektrische fietsen - Diefstal - Toename - Buitenland - BelgiŽ - Georganiseerde bendes - Preventie - Verzekeringssector

tweewielig voertuig
elektrisch voertuig
diefstal
georganiseerde misdaad

Chronologie

13/12/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
24/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10618 d.d. 13 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fietsendieven azen steeds vaker op elektrische fietsen. Dit jaar zijn er in Nederland al ongeveer 25†000 e-bikes gestolen, met een gezamenlijke waarde van 45 miljoen euro.

Volgens een verzekeraar zijn professionele dievenbendes specifiek op de elektrische fietsen uit. De e-bikes worden in een busje geladen en vervolgens in een afgelegen loods in alle rust ontdaan van de sloten.

De verzekeraar noemt de werkwijze van dieven "uitgekookt". Zo kopen de dieven vaak bij een rijwielhandelaar een aantal gewone tweedehands fietsen, die ze dezelfde dag nog doorverkopen. Hierna wordt een zelfde aantal e-bikes uit de loods naar het buitenland vervoerd. Worden de - vaak Oost Europese - dieven ergens in Zuid-Duitsland aangehouden, dan kunnen ze gewoon de aankoopbon van de tweedehands fietsen laten zien.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het hierboven aangehaalde berichtgeving als zou het aantal diefstallen van elektrische fietsen drastisch zijn toegenomen in Nederland en kan de geachte minister aangeven of deze tendens ook bij ons merkbaar is? Kan zij dit cijfermatig toelichten naar aantallen toe en zijn de cijfers vergelijkbaar met Nederland waar het 25†000 elektrische fietsen betreft en een schade van 45 miljoen euro?

2) Welke maatregelen zoals preventietips acht de geachte minister aangewezen?

3) Heeft zij hieromtrent reeds signalen ontvangen van verzekeraars en heeft zij reeds met de verzekeringssector samengezeten?

4) Welke dadergroepen zitten hier achter en is er sprake van georganiseerde bendes?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2014 :

1. Er wordt momenteel geen onderscheid gemaakt tussen gestolen rijwielen en e-bikes, waardoor we momenteel geen cijfers hebben over het aantal gestolen elektrische fietsen.

2. De klassieke preventietips inzake fietsdiefstal zijn ook voor elektrische fietsen van toepassing. Zo raad ik eigenaars van elektrische fietsen aan om hun fiets steeds met minstens twee verschillende kwalitatieve sloten te sluiten en de fiets vast te maken aan een vast voorwerp zoals een fietsrek. Vergeet daarbij zeker niet om het kader en de wielen van de fiets vast te maken. Indien mogelijk geven ze best ook de voorkeur aan een fietsenstalling die bewaakt wordt of waar sociale controle mogelijk is. Daarnaast roep ik hen ook op om hun fiets uniek te maken door deze van een uniek nummer zoals hun rijksregisternummer (bijvoorbeeld via gravering of labeling). Voor elektrische fietsen kan het bovendien interessant zijn om de batterij van de motor van de fiets mee te nemen wanneer de fietsen gestald wordt. Tenslotte raad ik iedereen aan om een goede beschrijving van zijn fiets op te maken en er foto’s van te nemen zodat de politie bij aangifte van fietsdiefstal over de nodige informatie beschikt omtrent de fiets.

3. Tot op heden zijn er naar aanleiding van contacten met de verzekeringssector geen aandachtspunten naar voor gekomen omtrent de diefstal van elektrische fietsen. Wel is het zo dat, in tegenstelling tot Nederland, het aanschaffen van een verzekering voor een fiets in België nog niet zo courant verspreid is.

4. De Federale politie kan geen conclusies trekken omtrent het profiel van de daders of dadergroepen op basis van de dossiers over rondtrekkende dadergroepen die zij beheren. Binnen enkele dossiers zijn dure merkfietsen en racefietsen wel het doelwit van dieven.