Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8912

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 april 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media

ministerie
virtuele gemeenschap
bewustmaking van de burgers
betrekking tussen overheid en burger
sociale media

Chronologie

30/4/2013Verzending vraag
11/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8918

Vraag nr. 5-8912 d.d. 30 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bedrijven en overheden hebben de afgelopen jaren de kracht van de sociale media ontdekt om op een vlotte en toegankelijke manier contact te onderhouden met (potentiŽle) klanten of burgers. Enkele federale overheidsdiensten maken intussen ook gebruik van sociale media, zo kan men via @FOD_Financien nieuws volgen over en contact opnemen met deze federale overheidsdienst via Twitter en worden via @belgiumbe de officiŽle persberichten verspreid via ditzelfde medium.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Maken de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen gebruik van sociale media voor de communicatie met burgers? Zo ja, welke? Indien niet, zijn er plannen om dat in de toekomst te doen?

2) Hoe evalueert u het gebruik van sociale media door de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Welke reacties worden er van burgers ontvangen?

3) Hoe wordt de informatie geselecteerd die via de sociale media wordt verspreid bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Is hier een specifiek beleid voor?

4) Zijn er bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen, gevallen van misbruik bekend, waarbij foutieve informatie door derden verspreid wordt die ogenschijnlijk vanuit de federale overheid afkomstig zou zijn? Is er vanuit uw bevoegdheidsdomein hiervoor permanente aandacht ?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2013 :

1) Binnen de door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën ontwikkelde communicatiestrategie wordt, voor wat betreft de sociale media, gebruik gemaakt van Twitter, Facebook en LinkedIn. Tevens bestaan er plannen om uit te breiden naar andere sociale media zoals YouTube.

2) De communicatie-activiteiten via de sociale media worden onderworpen aan een evaluatie op basis van de op de desbetreffende sociale media voorhanden zijnde middelen (zoals bijvoorbeeld Facebook Insights), maar ook via andere evaluatietools als: Hootsuite, Socialbakers, Twitter Counter, YouSeeMii, Tweriod, Tweetreach, enz.Deze tools geven een indicatie over hoe vaak het bericht gelezen werd, door hoeveel personen, hoeveel keer het werd doorgestuurd.

Daarnaast worden het aantal “fans” of “followers” en hun betrokkenheid (bevalt de inhoud?, sturen ze het bericht door?) opgevolgd als graadmeter voor succes van een bericht.

3) De nieuwe kanalen winnen aan bekendheid en het is dus niet meer ongewoon dat de FOD Financiën hierlangs directe vragen en/of commentaren binnenkrijgt. De meest voorkomende reacties zijn persoonlijke vragen en opmerkingen allerhande met  betrekking tot onze opdrachten of onze werking. Er wordt dan een snelle reactie voorbereid, zo mogelijk binnen de 24 uur.

Voor elke (soort van) communicatie en/of bericht wordt een beslissing genomen omtrent de al dan niet te gebruiken communicatiekanalen voor de verspreiding ervan. Zo ook voor het al dan niet aanwenden van de sociale media (facebook, Ttwitter, enz.)

Facebook en Twitter worden slechts beperkt en als complementair communicatiemiddel aangewend. Facebook laat ons toe om in interactie te treden met het grote publiek, terwijl twitter veeleer wordt aangewend om een kleinere professionele groep te bereiken met korte informatieve berichten.

4) Er zijn tot nog toe geen gevallen bekend, waarbij via deze kanalen onjuiste boodschappen werden verspreid of waarbij zij verkeerd werden gebruikt. Er wordt bij de FOD Financiën permanente opvolging voorzien van de sociale media door tussenkomst van de bestaande communicatiediensten.