Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10771

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden

Nederland
sociale uitkering
huishouden

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
23/1/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10772
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10773

Vraag nr. 5-10771 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de aangescherpte wet Werk en Bijstand zal Nederland voortaan een zogenaamde "kostendelersnorm" hanteren wat de bijstandsuitkeringen betreft. Mensen die samenwonen hebben immers samen minder kosten. De uitkering die ze ontvangen wordt in de aangescherpte wet daarom aangepast. Men overweegt tevens om een maximumgrens te stellen aan het aantal uitkeringen binnen één huishouden. In de praktijk is het namelijk mogelijk dat zes, zeven mensen onder één dak een uitkering ontvangen.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de kostendelersnorm die in Nederland wordt ingevoerd en kan u aangeven of u een gelijkaardig initiatief in ons land genegen bent? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Kan u cijfermatig aangeven hoeveel huishoudens de laatste drie jaar, op jaarbasis, meer dan vijf uitkeringsbegunstigden tellen? Hoe reageert u op deze cijfers?

3) Bent u voorstander van het stellen van een maximumgrens op het aantal begunstigden van een vervangingsinkomen binnen één huishouden en/of op één adres? Kan u uitvoerig toelichten wat de voordelen en de nadelen zijn?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2014 :

In antwoord op uw vraag kan ik u mee te delen dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van die van mijn collega, mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk.