Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8902

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media

ministerie
virtuele gemeenschap
bewustmaking van de burgers
betrekking tussen overheid en burger
sociale media

Chronologie

30/4/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
17/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8918

Vraag nr. 5-8902 d.d. 30 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bedrijven en overheden hebben de afgelopen jaren de kracht van de sociale media ontdekt om op een vlotte en toegankelijke manier contact te onderhouden met (potentiŽle) klanten of burgers. Enkele federale overheidsdiensten maken intussen ook gebruik van sociale media, zo kan men via @FOD_Financien nieuws volgen over en contact opnemen met deze federale overheidsdienst via Twitter en worden via @belgiumbe de officiŽle persberichten verspreid via ditzelfde medium.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Maken de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen gebruik van sociale media voor de communicatie met burgers? Zo ja, welke? Indien niet, zijn er plannen om dat in de toekomst te doen?

2) Hoe evalueert u het gebruik van sociale media door de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Welke reacties worden er van burgers ontvangen?

3) Hoe wordt de informatie geselecteerd die via de sociale media wordt verspreid bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Is hier een specifiek beleid voor?

4) Zijn er bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen, gevallen van misbruik bekend, waarbij foutieve informatie door derden verspreid wordt die ogenschijnlijk vanuit de federale overheid afkomstig zou zijn? Is er vanuit uw bevoegdheidsdomein hiervoor permanente aandacht ?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2014 :

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken is de weg van de sociale media ingeslagen door een Facebookpagina (Diplomatie.Belgium) en een Twitter-account (Belgium MFA) aan te maken. We hebben voorts een Google+- en een Vimeo-account en YouTube voor onze audiovisuele producties (ministeriële ontmoetingen, promotiefilms …).

Vanwaar die keuze?

Twitter is veeleer gericht op deskundigen, journalisten en op contact met de pers.

Beide sociale media zijn bovendien gratis en gebruiksvriendelijk. En dat gebruik wordt aangemoedigd door onze diplomatieke posten in het buitenland, waarvan ruim 60 al een eigen pagina hebben. Op de consulaire en diplomatieke dagen werden trouwens opleidingen en instructies verstrekt.

2. a. Sinds de officiële start van onze Facebookpagina kregen we 1 565 likes, vooral in België, gevolgd door Egypte (75), Frankrijk (34), Brazilië en de Verenigde Staten. We registreren vooral likes op onze publicaties en enkele shares (vooral van onze posten in het buitenland), maar erg weinig commentaren, die doorgaans positief zijn (vooral op het good news from Belgium). Zodra we een commentaar of bericht ontvangen, sturen we een antwoord in de loop van de dag.

b. Onze Twitter-account hebben we ongeveer zes maanden geleden officieel opgestart. We tellen 648 tweets voor 2 085 followers. Onze publicaties worden gemiddeld drie keer geretweet, onze commentaren regelmatig. Recent bijvoorbeeld door de zus van een Belg die tijdens de doortocht van de tyfoon Hayan op de Filipijnen verdween. Zij nam contact met ons op na een Tweet. Zo hebben wij haar kunnen contacteren om de teams te helpen hem op te sporen. Achteraf heeft zij ons bedankt voor onze inspanningen om haar broer terug te vinden.

3. We proberen onze contents af te stemmen op onze doelgroepen (Belgen in België, Belgen in het buitenland en buitenlanders met interesse voor België) en zetten die op de NL, F en GB (als de info relevant is voor buitenlanders) pagina’s:

4. Tot nu toe werd geen foutieve info of info die niet onder onze FOD ressorteert, verspreid. Alle info wordt vooraf zorgvuldig en in overleg geselecteerd waarbij, voor zover als mogelijk, elke controverse wordt vermeden. Wij hanteren een systeem van collegiale toetsing. Gevoelige onderwerpen worden gescreend door de woordvoerder van onze FOD. Voor de Facebookpagina’s van onze posten in het buitenland zijn opleidingen en duidelijke instructies verstrekt.