Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9045

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Inzetten van drones - Verkeerscontroles - Inbraakpreventie - Wietteelt - Regelgeving - Nederland

drone
politie
politiecontrole
luchtverkeer
nieuwe technologie
officiŽle statistiek
vliegtuig
handel in verdovende middelen
verkeerscontrole
diefstal

Chronologie

16/5/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
18/12/2013 Rappel
24/2/2014 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4834

Vraag nr. 5-9045 d.d. 16 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse politie zet drones in bij verkeerscontroles. Tot nu toe was alleen bekend dat de onbemande vliegtuigjes worden gebruikt voor de opsporing van inbrekers en wiettelers en voor handhaving van de openbare orde. Sommige Nederlandse parlementsleden pleiten heden voor duidelijke regelgeving over het inzetten van drones.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bestaan er bij de politie richtlijnen of andere regelgeving over het inzetten van drones? Zo ja, wat houden deze in? Zo neen, waarom niet en bent u voorstander van het invoeren van regelgeving en kunt u desgevallend de inhoud en de timing toelichten?

2) Werden er bij ons reeds drones ingezet voor verkeerscontroles? Zo nee, kan dit desgevallend in de toekomst gebeuren? Zo ja, kunt u de aard van de controles toelichten en het aantal keren dat de drones werden ingezet?

3) Over hoeveel drones beschikt de federale en de lokale politie? Overweegt u de aanschaf van nieuwe toestellen en zo ja, kunt u meer gegevens verschaffen over het aantal en het type?

4) Werden er bij ons reeds drones ingezet voor het opsporen van inbrekers? Zo neen, kan dit desgevallend geschieden in de toekomst, gezien zij in Nederland zeer effectief blijken te zijn? Zo ja, kunt u de aard van de controles toelichten en meedelen hoeveel maal de drones werden ingezet?

5) Werden er bij ons reeds drones ingezet voor het opsporen van wiettelers ? Zo neen, kan dit desgevallend geschieden in de toekomst gezien zij in Nederland zeer effectief blijken te zijn? Zo ja, kunt u de aard van de controles toelichten en meedelen hoeveel maal de drones werden ingezet?