Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8198

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Justitie

Afstamming - Adoptie - Holebikoppels - Overzicht

afstamming
adoptie
seksuele minderheid
officiŽle statistiek

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
6/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-8198 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na de hervormingen die werden gerealiseerd op ethisch vlak, zoals het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, het samenlevingscontract, rijzen ook steeds vaker vragen over de afstamming en meer bepaald over een aangepaste wetgeving voor holebikoppels. In veel gevallen zijn die koppels aangewezen op de relatief zware adoptieprocedure.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1) Hoeveel procedures werden de voorbije vijf jaar door holebikoppels gevoerd ten einde een kind te adopteren? Indien de cijfers beschikbaar zijn, kan u ze per jaar geven?

2) In hoeveel van de voornoemde dossiers werd een gunstig resultaat bekomen voor de betrokkenen en bijgevolg: hoeveel aanvragen werden afgewezen?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2014 :

Sinds de wet van 18 mei 2006 werd de adoptie opengesteld voor echtgenoten en partners van hetzelfde geslacht. De openstelling van de adoptie voor personen van hetzelfde geslacht werd niet beperkt tot de endofamiliale adoptie (intrafamiliaal) maar ook koppels van hetzelfde geslacht die iemand wensen te adopteren buiten het gezin kunnen samen overgaan tot een interne of een interlandelijke adoptie.  

Tabel 1 

In antwoord op de eerste vraag maak ik u in tabel 1 een overzicht over van de aanmeldingen door holebi-koppels bij de Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap voor de periode van december 2006 tot en met december 2012.  

De cijfers die mij werden overgemaakt door de Vlaamse en de Franse gemeenschap zijn louter cijfers over de exofamiliale adopties waarbij een koppel van hetzelfde geslacht iemand wenst te adopteren van buiten het gezin. Deze cijfergegevens laten geen opsplitsing toe per jaar. 

De Vlaamse gemeenschap maakt een onderscheid tussen de aanmeldingen voor een interne of een interlandelijke exofamiliale adoptie. 

De Franse gemeenschap maakt geen onderscheid tussen de interne of de interlandelijke  exofamiliale adopties in de fase van de aanmelding.

Wat betreft de Duitse gemeenschap is er één holebikoppel dat de voorbereiding heeft gevolgd voor een endofamiliale adoptie. 

Na de aanmelding van de kandidaat-adoptanten volgen ze een verplichte voorbereiding. 

Wanneer de kandidaat-adoptanten de voorbereiding hebben gevolgd stelt de bevoegde gemeenschap een attest op. Dit attest wordt bij het verzoekschrift tot adoptie voor een interne adoptie of bij het verzoekschrift tot het verkrijgen van een geschiktheidsvonnis bij een interlandelijke adoptie gevoegd. 

De redenen waarom koppels na hun aanmelding het adoptieproject niet verderzetten bij de bevoegde gemeenschappen zijn divers:

In totaal hebben 358 holebi-koppels zich aangemeld bij de bevoegde gemeenschappen voor een exofamiliale adoptie in de periode van december 2006 tot en met december 2012. 

Tabel 2 

In antwoord op de tweede vraag maak ik u in tabel 2 een overzicht over van de interne en de interlandelijke adopties door holebi-koppels. 

De interlandelijke adopties die werden erkend door de federale centrale autoriteit zijn voornamelijk adopties waarbij een adoptant alleen adopteert en nadien een gezinscel vormt met zijn echtgenoot en de geadopteerde. Er is één adoptie erkend door de federale centrale autoriteit waarbij een holebi-koppel dat samenwoont in het buitenland aldaar hebben geadopteerd. 

Wat betreft de cijfergegevens met betrekking tot de interne adopties door holebi-koppels dienen volgende bemerkingen te worden gemaakt. 

De cijfers van de federale centrale autoriteit zijn een weergave van het aantal adoptievonnissen uitgesproken door de jeugdrechtbank en de overschrijvingen van deze adoptievonnissen door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.  

Elke ambtenaar van de Burgerlijke Stand die een adoptievonnis overschrijft heeft de verplichting om hiervan melding te maken aan de federale centrale autoriteit conform art. artikel 368-1 Burgerlijk Wetboek. Er dient evenwel te worden opgemerkt dat deze verplichting door de gemeenten niet altijd wordt nageleefd waardoor de federale centrale autoriteit geen correcte cijfergegevens heeft van het precieze aantal adoptievonnissen die werden uitgesproken door de jeugdrechtbank. 

De cijfers van de Vlaamse en de Franse gemeenschap zijn een weergave van het aantal plaatsingen bij holebi-koppels. 

De significante verschillen tussen de cijfers van de gemeenschappen en de federale centrale autoriteit is te verklaren doordat er geen rekening wordt gehouden met de endofamiliale adopties in de cijfers van de gemeenschappen.  

Het is dan ook onmogelijk om het cijfer van het totaal aantal aanmeldingen van holebi-koppels bij de gemeenschappen te vergelijken met het cijfer van het totaal aantal adoptievonnissen die werden overgemaakt aan de federale centrale autoriteit. 

Uit de cijfers van de drie gemeenschappen blijkt evenwel dat van de 358 aanmeldingen die zij hebben ontvangen voor een exofamiliale adoptie uiteindelijk 47 geadopteerden effectief werden geplaatst bij een holebi-koppel voor de periode van december 2006 tot en met december 2012.

TABLEAU 1 / TABEL 1


VCA

intern - exo

 

 

HH -MM

169

 

FF -VV

28

 

total / totaal

197

VCA

internationale / interlandelijk - exo

 

 

HH - MM

72

 

FF - VV

17

 

total / totaal

89

ACC

intern - internationale / interlandelijk - exo

 

 

HH - MM

61

 

FF - VV

10

 

total / totaal

71

DCA

intern - endo

 

 

FF - VV

1

 

total / totaal  VCA + ACC + DCA

 

 

 

358

endo = endofamiliale / endofamiliaal
exo = exofamiliale / exofamiliaal
intern = adoption intern / interne adoptie
adoption internationale / interlandelijke adoptie
HH - MM = couple homosexuele / homokoppel
FF - VV = couple lesbiene / lesbisch koppel
VCA = Autorité Centrale Flamande/ Vlaamse Centrale Autoriteit
ACC = Autorité Centrale Communautaire / Franstalige Centrale Autoriteit
DCA = Autorité Centrale Germanophone / Duitstalige Centrale Autoriteit

TABLEAU 2 / TABEL 2


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ACF / FCA

endo + exo - internationale / interlandelijk

HH - MM

0

0

0

1

2

0

2


FF - VV

1

0

2

0

1

3

0


total / totaal


0

2

1

3

3

2


endo + exo - intern
HH - MM

0

2

1

1

1

6

6


FF - VV

0

36

70

74

92

173

138


total / totaal

0

38

71

75

93

179

144


total / totaal intern + internationale / interlandelijk

1

38

73

76

96

182

146

VCA

exo - intern

HH - MM

3

2

0

2

13

6

13


FF - VV

0

0

0

0

0

0

1


total / totaal

3

2

0

2

13

6

14

ACC

exo - intern

HH - MM1

1

1

1

0


FF - VV0

1

0

1

0


total / totaal1

2

1

2

1


total / totaal VCA + ACC

3

2

1

4

14

8

15

endo = endofamiliale / endofamiliaal
exo = exofamiliale / exofamiliaal
intern = adoption intern / interne adoptie
adoption internationale / interlandelijke adoptie
HH - MM = couple homosexuele / homokoppel
FF - VV = couple lesbiene / lesbisch koppel
VCA = Autorité Centrale Flamande/ Vlaamse Centrale Autoriteit
ACC = Autorité Centrale Communautaire / Franstalige Centrale Autoriteit
ACF = Autorité Centrale Federale / FCA = Federale Centrale Autoriteit