Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8191

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoer van fietsen op de trein - Aantallen - Procedures - Klachten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
tweewielig voertuig
officiŽle statistiek

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
5/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8191 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren zit het fietstoerisme in de lift. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) biedt dan ook al verscheidene jaren de mogelijkheid aan om de fiets mee op de trein te nemen, mits een toeslag wordt betaald.

In de meeste treinstellen zijn speciale plaatsen voorzien om fietsen te plaatsen, in andere treinen bestaan die voorzieningen dan weer niet. Het aantal beschikbare plaatsen voor fietsen is dan ook sterk afhankelijk van het materiaal dat op bepaalde verbindingen wordt gebruikt. Een reiziger weet dus vaak pas op het moment dat zijn trein effectief in het station staat of zijn fiets mee op de trein kan. Eerst moet hij dan ook nog de treinbegeleider zien te vinden, wat bij lange treinen vaak niet evident is.

Om de fiets mee op de trein te nemen moet ook een speciaal ticket worden aangekocht. De reiziger kan kiezen tussen een "fiets-tandemkaart" van 5 euro, goed voor een enkele rit of voor een "vrijkaart voor 1 dag" waarmee de ganse dag over het gehele net kan worden gereden. Graag kreeg ik van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers met fiets werden de voorbije vijf jaar vervoerd? Hoeveel reizigers maakten gebruik van de 'fiets-tandemkaart' en hoeveel van de 'vrijkaart voor 1 dag'?

2) Welke verbindingen ontvingen de voorbije vijf jaar het meeste reizigers met fiets? Wordt hiermee rekening gehouden bij de keuze van het materiaal?

3) Hoeveel klachten ontving de NMBS de afgelopen jaren over het vervoer van de fiets op de trein? Wat waren de voornaamste klachten?

4) Hoe evalueert de minister de procedures in verband met fietsen op de trein? Volgen er maatregelen om duidelijkere informatie te geven aan reizigers over het aantal beschikbare plaatsen voor fietsen en de locatie van de treinbegeleider bij lange treinen?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep me de volgende elementen mee :

1.   Op jaarbasis maken ongeveer 100 000 reizigers gebruik van het vervoer met de fiets. Zo’n 85 % hiervan koos voor het biljet “één rit”. 

Reizigers met een “plooifiets’ die gratis kan meegenomen worden, zitten niet in deze statistieken.

2.   Het zijn de verbindingen met de hoogste bezettingsgraad waar ook het meeste fietsen worden vervoerd.

Er wordt geen rekening gehouden met deze cijfers bij de keuze van het materieel. Elke trein beschikt namelijk over één of meer plaatsen om een fiets mee te nemen.

3.   Voor 2011 ontving de NMBS 35 klachten in verband met de badge van een fietsstalling, 12 klachten over de hulp door de treinbegeleider en 17 klachten over het transport van fietsen.

Voor wat betreft 2012 ontving de NMBS 24 klachten over het ticket, 6 klachten over de weigering van de treinbegeleider om een fiets mee te nemen en 34 klachten over het transport van fietsen op de trein.

4.   Het communiceren van het aantal beschikbare plaatsen aan boord van de trein, alsook van de exacte locatie van de treinbegeleiders, zijn voorstellen die aanzienlijke en dure technische ontwikkelingen vereisen die momenteel niet voorzien worden.