Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9873

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in BelgiŽ - CD-kentekens

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek

Chronologie

18/9/2013 Verzending vraag
14/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9872

Vraag nr. 5-9873 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diplomaten uit onder andere Rusland en China negeren massaal parkeer- en verkeersboetes in Nederland, aldus een recent onderzoek. Het zou over een periode van vijf jaar gaan om zo'n 700.000 euro aan onbetaalde boetes. De afgelopen vijf jaar schreef diplomatenstad Den Haag voor 307.000 euro aan boetes uit voor auto's met het diplomatieke CD-kenteken. Daarvan is 185.954 euro niet betaald.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de ambassades elk kwartaal om openstaande boetes te betalen met wisselend succes. In de Verenigde Staten wordt het CD-kenteken ingetrokken van de hardleerse diplomaten die weigeren te betalen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012 hoeveel parkeer- en verkeersboetes er op jaarbasis onbetaald bleven die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken) en kan u tevens het totaalbedrag op jaarbasis aangeven voor respectievelijk de laatste drie jaar dat nog openstaat wat betreft boetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten? Is er sprake van een toename en/of een verbetering?

2) Liggen deze cijfers in het verlengde van Nederland en hoeveel bedraagt het percentage van niet betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten?

3) Kan u aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn wat betreft parkeer- en verkeersboetes jegens de CD-kentekens van deze landen?

4) Wat vindt u van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan? Overweegt u een gelijkaardige maatregel? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen?

Antwoord ontvangen op 14 oktober 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega’s, de ministers van Financiën (vragen 1 tot 3) en van Buitenlandse Zaken (vraag 4).