Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1963

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 april 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs

reis
minister
officieel bezoek
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Chronologie

1/4/2011Verzending vraag
14/7/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973

Vraag nr. 5-1963 d.d. 1 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ook een regering van lopende zaken heeft de verantwoordelijkheid om de Belgische belangen ten opzichte van het buitenland te behartigen. Vaak is het hiervoor noodzakelijk dat een minister of staatssecretaris zelf naar het buitenland gaat om deze zaken persoonlijk te bespreken. Onder andere in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 waren verschillende buitenlandse reizen noodzakelijk. Om de parlementaire controle echter maximaal te kunnen uitoefenen is het noodzakelijk te kunnen nagaan waarheen deze buitenlandse reizen gingen en tot welke resultaten ze geleid hebben.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke buitenlandse reizen heeft u gemaakt van 13 juni 2010 tot 31 december 2010? Welke reizen kaderden binnen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie?

2) Welke reizen heeft u gemaakt sedert 1 januari 2011?

3) Wat was de doelstelling van deze reizen? Werd dit doel bereikt? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

4) Wie was bij deze reizen aanwezig en waarom? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

5) Wat was de kostprijs van deze reizen? Graag kreeg ik deze informatie uitgesplitst per reis.

Antwoord ontvangen op 14 juli 2011 :

In antwoord op haar vragen vindt het geachte lid als bijlage twee tabellen.

De eerste tabel bevat de lijst van mijn verplaatsingen voor het tweede semester van het jaar 2010 (vraag 1).

De tweede bevat die vanaf 1 januari 2011 (vraag 2).

Voor elke van deze verplaatsingen, vindt het geachte lid eveneens in deze twee tabellen de informatie die ze in haar vragen 3, 4 en 5 heeft gevraagd.

Data

Bestemming

Instelling

Voorzitterschap

BE

Voorwerp

Commentaar

Samenstelling van de Afvaardiging van de Minister

Kost

Van

Tot
7/07/2010

8/07/2010

Straatsburg

Europees Parlement

Ja

Debat in voltallige vergadering over de veiligheid van de olieplatformen

Voorstelling van het standpunt van de Raad van de Europese Unie

Laurent Levêque (Kabinetsdirecteur)

 2493,78€

19/09/2010

20/09/2010

Wenen

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

Ja54ste Algemene Conferentie van het IAAE

Openingsrede in naam van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie

Sigrid Jourdain (Adviseur Energie)


Ondersteund door de FOD Buitenlandse Zaken


14/10/2010

14/10/2010

Luxemburg

Raad van de Europese Unie

Ja

Formele Vergadering van de Ministers van Leefmilieu

Vertegenwoordiging van België en steun aan het Belgisch Voorzitterschap van de EU

Elisabeth Ellegaard + Frédéric Chemay (Adviseur Leefmilieu)

 858€

6/12/2010

11/12/2010

Cancùn

UNO

Ja

Conferentie van de UNO over klimaatverandering te Cancùn

Vertegenwoordiging van België en steun aan het Belgisch Voorzitterschap van de EU

Elisabeth Ellegaard (Adviseur/ Tineke Sonck (Woordvoerster)

 15545,42€


Data

Bestemming

Instelling

Voorwerp

Commentaar

Samenstelling van de afvaardiging van Minister

Kosten

van

tot2/05/2011

3/05/2011

Boedapest

Raad van de Europese Unie

Informele vergadering van de Europese Ministers van Energie

Vertegenwoordiging van België

Philippe Detheux (Adviseur Buitenlandse betrekkingen)

 1604,62€

10/05/2011

14/05/2011

New York

UNO

19ste Vergadering van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Vertegenwoordiging van Belgicisme

Laurent Zecchini (Beleidssecretaris)

3988,73€

10/06/2011

10/06/2011

Luxemburg

Raad van de Europese Unie

Formele Vergadering van de Europese Ministers voor Energie

Vertegenwoordiging van België

Philippe Detheux (Adviseur Buitenlandse betrekkingen)

 195,50€