Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9874

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen

industriŰle spionage
geheime dienst
Verenigde Staten
spionage
telefoon- en briefgeheim
computerpiraterij
Proximus
internationale betaling

Chronologie

18/9/2013 Verzending vraag
18/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9874 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het telecombedrijf Belgacom denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA) het bedrijf al sinds 2011 hackt. Belgacom baseert zich op een onderzoek dat is uitgevoerd door een Nederlandse firma. Aanleiding voor het onderzoek waren de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden met betrekking tot de surveillancepraktijken van de NSA. Uit het onderzoek blijkt dat de inlichtingendienst malware zou hebben ge´nstalleerd op het netwerk van het telecombedrijf om data te verzamelen. Het ging de NSA vooral om de telefoniegegevens van dochterbedrijf Bics dat wereldwijd het telefoonverkeer regelt en vooral in Afrika en het Midden-Oosten actief is. De NSA was met name ge´nteresseerd in telefoongesprekken in zogenoemde "schurkenstaten" als Jemen en SyriŰ.

Eerder raakte bekend dat de NSA mogelijks inzage had in de transacties die via ook Swift transiteren. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met de Europese Unie waarin duidelijke regels staan over de inzage in het betaalverkeer dat via Swift passeert. Als die spionage klopt, is dat een verregaande schending van dat verdrag.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de recente berichten waarbij de NSA diverse Belgische ondernemingen afluisterde via hacking alsook het betalingsverkeer dat via Swift wordt afgehandeld eveneens opvolgde via malware? Kan u gedetailleerd oplijsten welke ondernemingen het slachtoffer werden van deze hacking?

2) Er werd naar verluidt een gerechtelijk onderzoek gestart naar deze hacking bij Swift en/of Belgacom. Kan u gedetailleerd aangeven wie wat onderzoekt en tegen wanneer verwacht u de onderzoeksresultaten?

3) Kan u aangeven welke stappen u concreet zal ondernemen mocht de NSA daadwerkelijk achter deze hacking zitten en kan u aangeven welke impact dit zal hebben op enerzijds de reeds afgesloten verdragen hieromtrent met de VS alsook wat betreft de bilaterale relaties en de relaties tussen onze veiligheidsdiensten?

4) Kan u gedetailleerd oplijsten welke Belgische ondernemingen en/of subfilialen van buitenlandse ondernemingen in ons land tot op heden het slachtoffer werden van illegale afluisterpraktijken en/of hacking vanwege een vreemde mogendheid en dan in het bijzonder wat betreft de NSA en dit respectievelijk op jaarbasis voor de jaren 2011, 2012 en 2013? Om hoeveel ondernemingen gaat het en welke gegevens werden gecompromitteerd?

5) Kan u garanderen dat onze veiligheidsdiensten noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks betrokken zijn bij deze praktijken en dat zij geen gebruik maakten van deze illegaal verkregen gegevens via de zogenaamde "derde diensten"?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2013 :

1. Hoe reageert u op de recente berichten waarbij de NSA diverse Belgische ondernemingen afluisterde via hacking alsook het betalingsverkeer dat via Swift wordt afgehandeld eveneens opvolgde via malware? Kan u gedetailleerd oplijsten welke ondernemingen het slachtoffer werden van deze hacking?

2. Er werd naar verluidt een gerechtelijk onderzoek gestart naar deze hacking bij Swift en/of Belgacom. Kan u gedetailleerd aangeven wie wat onderzoekt en tegen wanneer verwacht u! de onderzoeksresultaten?

3. Kan u aangeven welke stappen u concreet zal ondernemen mocht de NSA daadwerkelijk achter deze hacking zitten en kan u aangeven welke impact dit zal hebben op enerzijds de reeds afgesloten verdragen hieromtrent met de VS alsook wat betreft de bilaterale relaties en de relaties tussen onze veiligheidsdiensten?

4. Kan u gedetailleerd oplijsten welke Belgische ondernemingen en/of subfilialen van buitenlandse ondernemingen in ons land tot op heden het slachtoffer werden van illegale afluisterpraktijken en/of hacking vanwege een vreemde mogendheid en dan in het bijzonder wat betreft de NSA en dit respectievelijk op jaarbasis voor de jaren 2011, 2012 en 2013? Om hoeveel ondernemingen gaat het en welke gegevens werden gecompromitteerd?

5. Kan u garanderen dat onze veiligheidsdiensten nog rechtstreeks, nog onrechtreeks betrokken zijn bij deze praktijken en dat zij geen gebruik maakten van deze illegaal verkregen gegevens via de zogenaamde "derde diensten"?

De vragen over cybersecurity worden beantwoord door de kanselarij van de eerste minister. Ik zou u dan ook willen verwijzen naar de heer. E. Di Rupo, eerste minister, teneinde een antwoord te verkrijgen op uw vragen.