Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5877

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Drugs - Dagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Evolutie - Beleid

verdovend middel

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
2/4/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6146

Vraag nr. 5-5877 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De drugsproblematiek wordt vaak onterecht verengd tot een probleem van gekende drugssoorten zoals cocaÔne of XTC die in BelgiŽ geproduceerd of ingevoerd worden en via kleine dealers worden verdeeld. De laatste jaren raken meer en meer feiten bekend waarbij dagelijkse producten als verdovend middel worden gebruikt. Op het internet kan je bijvoorbeeld recepten vinden om zelf GHB te produceren waarbij de doe-het-zelfzaken vermeld zijn waar je de benodigde producten kan aankopen. Ook aanstekergas wordt als verdovend middel gebruikt, zoals jammerlijk genoeg gebleken is bij het dodelijke ongeval van een 14-jarig meisje op 31 oktober 2011 in Turnhout. De populariteit van deze "huis-tuin-en-keukendrugs" verdient dus nadere aandacht.

Vandaar mijn vragen aan de minister:

1) Welke evoluties zijn merkbaar inzake het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Welke producten worden geregeld aangetroffen?

2) Hoeveel vaststellingen zijn de afgelopen jaren gedaan van het bezit van deze huis-tuin-en-keukendrugs of van intoxicatie erdoor? Graag uitgesplitst per jaar.

3) Zijn er duidelijke regionale verschillen merkbaar bij het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

4) Zijn er duidelijke tendensen inzake leeftijd merkbaar bij het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

5) Welke conclusies trekt de minister uit deze gegevens? Op welke wijze kan dit probleem optimaal worden aangepakt?

Antwoord ontvangen op 2 april 2012 :

Deze gegevens zijn binnen mijn departement niet beschikbaar.

Ik verwijs u door naar mijn collega, de minister van Volksgezondheid.