Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4955

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Landsverdediging

Defensie - Hervormingsplan - Militaire infrastructuur - Alternatief gebruik - Natuurbeheerprojecten - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen

krijgsmacht
militaire basis
jongerenbeweging
natuurreservaat

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
18/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3020

Vraag nr. 5-4955 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hervormingsplan voor Defensie heeft een zeer grote impact op de aanwezige militaire infrastructuur. Verschillende kwartieren en trainingsinstallaties worden verlaten, zodat de overgebleven 57 kwartieren efficiŽnter georganiseerd kunnen worden.

In het verleden werden grote gedeelten van de aanwezige militaire infrastructuur op een alternatieve wijze aangewend. Zo werden bivakplaatsen ter beschikking gesteld aan jeugdbewegingen en werden ook grote natuurbeheerprojecten opgezet.

Het is dan ook belangrijk om te weten in hoeverre de transformatie van Defensie een impact heeft op dit alternatieve gebruik.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

2) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, vinden natuurbeheerprojecten plaats? Welke organisaties zijn hierbij betrokken en over welke oppervlakte heeft dit betrekking? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

3) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan behouden blijven, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

4) Op welke kwartieren en oefenvelden die na het transformatieplan gesloten of vervreemd zullen worden, worden bivakplaatsen aan jeugdbewegingen aangeboden? Welke capaciteit aan terreinen is hiervoor beschikbaar? Graag een gedetailleerd overzicht per kwartier of oefenveld.

5) Op welke wijze wordt bij de sluiting of vervreemding van militaire infrastructuur rekening gehouden met het alternatief gebruik inzake natuurbeheer of jeugdkampen?

6) Zijn er reeds contacten gelegd met andere overheden, natuurbewegingen of jeugdwerkingen over de vervreemding van militaire domeinen? Zo ja, graag een overzicht per domein.

Antwoord ontvangen op 18 januari 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen. 

Samengevoegd antwoord op vraag 1 en 2.

Defensie en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in Vlaanderen, en Defensie en het Département de la Nature et des Forêts (DNF) in Wallonië hebben sinds 1999 samenwerkingsovereenkomsten voor het natuur- en bosbeheer op de militaire domeinen. Natuurpunt en andere natuurbeherende verenigingen, universiteiten en onderzoekscentra kunnen via het systeem van concessies ondersteuning verlenen, aan ANB en DNF.

In bijlage 1 en 2 bevinden zich respectievelijk de te behouden kwartieren en oefenterreinen waarop natuurbeheer plaatsvindt en de te vervreemden kwartieren en oefenterreinen waarop natuurbeheer plaatsvindt. 

3. Defensie stelt op 18 locaties bivakzones of gebouwen ter beschikking. De gevraagde inlichtingen bevinden zich in bijlage 3. Deze gegevens werden onlangs geactualiseerd en alle details bevinden zich op de website van Defensie www.mil.be. 

4. De organisatie van bivaks in kwartieren en oefenvelden die gesloten en in afwachting van verkoop zijn, wordt beperkt.

Naar aanleiding van het transformatieplan wordt het oefenveld van het kwartier van Namen (Belgrade) gesloten. De gebouwen in Lombardsijde en de bivakzones in Marche-Les-Dames kunnen niet meer ter beschikking van de jeugdbewegingen gesteld worden. 

5. Alle militaire domeinen waar natuurbeheer op plaatsvindt en die gesloten zullen worden of voor verkoop zullen voorgesteld worden, worden besproken tijdens het halfjaarlijks overleg tussen Defensie en ANB/DNF. Deze laatsten krijgen de kans om deze terreinen te verwerven, wat ook vaak gebeurt.

Andere kopers dienen rekening te houden met Natura 2000 indien zij een terrein verwerven dat in een dergelijke zone gelegen is.

De keuze en beslissing om de bivakplaatsen te behouden en verder uit te baten, komt louter de toekomstige eigenaars toe. 

6. Eventuele geïnteresseerde verenigingen kunnen hun interesse steeds bekend maken bij de Federale Overheidsdienst Financiën, meer bepaald de Aankoopcomités die de militaire terreinen verkopen voor rekening van Defensie.