Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8954

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 mei 2013

aan de minister van Justitie

Valse politieagenten - Diefstallen - Overzicht - Preventie - Wetsontwerp verbod op verkoop oude uniformen

politie
gemeentepolitie
officiŽle statistiek
identiteitsdiefstal
kledingstuk
diefstal
fraude

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
20/8/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8953

Vraag nr. 5-8954 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enige tijd proberen dieven hun slachtoffers meer en meer om de tuin te leiden door zich voor te doen als politieagenten. In een nepuniform of een oud uniform raken ze bij goedgelovige mensen over de vloer. Hun slachtoffers zijn meestal bejaarde alleenstaande personen. De buit is meestal zeer groot en kan zelfs oplopen tot alle spaarcenten.

In een eerder antwoord stelde de minister van Binnenlandse Zaken (stuk nr. 5- 5003): "Mijn diensten ontwikkelen momenteel, samen met de politie, een actieplan uit om het probleem van overvallen door nepagenten op korte, middellange en lange termijn aan te pakken. Eerst gebeurt er een analyse. Zodra de resultaten daarvan bekend zijn, komt er een sensibiliseringsactie via de lokale overheden en de openbare diensten. In de strijd tegen het fenomeen van de nepagenten was er onlangs nog een bewustmakingscampagne van de federale politie. Er zal ook een steekkaart worden opgesteld met alle preventieve aanbevelingen, vooral gericht naar oudere mensen."

Ook gaf ze in 2011 aan dat de federale politie werkt aan een ontwerp van wettekst om het verkopen van politie-uniformen strafbaar te maken.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kan de minister toelichten hoeveel diefstallen op jaarbasis worden gepleegd door personen die zich voordoen als politieagent(en)? Kan ze dat cijfermatig toelichten voor de drie voorbije jaren? Worden bepaalde regio's meer getroffen dan andere?

2) Kan de minister aangeven hoeveel personen op jaarbasis de voorgaande drie jaren werden opgepakt voor diefstal met valse titeldracht, in casu zich voordoen als politieagent? Betreft het bendes die hierin specialiseren? Kan ze tevens aangeven hoeveel verdachten hiervoor werden veroordeeld?

3) In bepaalde politiezones waarschuwt men potentiŽle slachtoffers, zoals senioren, voor valse agenten. Wordt dat systematisch gedaan? Zo ja, kan ze dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

4) Kan de minister in het licht van de nieuwe cijfers aangeven in hoeverre het actieplan dat in 2011 werd uitgewerkt, vruchten afwerpt? Wat werd concreet gedaan en welke maatregelen waren succesvol?

5) Kan ze de stand van zaken toelichten betreffende het aangekondigde wetsontwerp inzake het strafbaar stellen van de doorverkoop van politie-uniformen? Hoever staat het wetsontwerp? Wat is de inhoud ervan?

Antwoord ontvangen op 20 augustus 2013 :

Vragen 1 en 2: Het REA/TPI-informaticasysteem van de correctionele parketten voorziet niet in de registratie van de modus operandi van misdrijven. In die zin is het dus niet mogelijk om diefstallen door personen die zich voordoen als politieagenten te onderscheiden van andere diefstallen. 

De andere punten van deze vraag vallen onder de bevoegdheid van mijn collega van Binnenlandse Zaken.