Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11385

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Wegpolitie - Aanrijtijden - Autosnelwegen E313/E34

verkeerscontrole
politiecontrole
gemeentepolitie
Antwerpen
autoweg

Chronologie

24/4/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11385 d.d. 24 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 25/3 is er een nieuw systeem van kracht voor het functioneren van de Federale Wegpolitie (WPR) van de Provincie Antwerpen. De interventieploegen werden gereorganiseerd. De beschikbare dagploegen van de wegpolitie worden als volgt verdeeld : 1 ploeg voor de A12 en E19, 1 voor de E34 en E313 en drie voor de Antwerpse ring. Voordien was er een aparte ploeg voor de E34 én eentje voor de E313. De verkeersposten Grobbendonk en Turnhout moeten om de beurt een ploeg afstaan aan Antwerpen.

Als er nu een ongeval gebeurt in Olen, dan moet een ploeg van Turnhout ter plaatse komen. Of omgekeerd. Vroeger waren er aanrijtijden van 5 à 10 minuten. Sinds het in voege treden van de nieuwe regeling zijn de aanrijtijden enorm gestegen, met uitschieters tot een volledig uur :

Locatie info dispatch ter plaatse aanrijtijd datum

Afrit E313 Herentals oost R Antwerpen 08:37:47 09:20:09 00:42:22 1/04/14

E34 /A21 R Antwerpen Zoersel 13:26:46 13:44:01 00:17:15 2/04/14

Zandhoven 20:32:00 20:54:32 00:22:32 4/04/14

E34 /A21 R Antwerpen Lille 08:41:24 09:02:10 00:20:46 8/04/14

E34 /A21 R Antwerpen Zandhoven 14:46:42 15:17:32 00:30:50 8/04/14

Vorselaar 22:33:21 22:54:37 00:21:16 9/04/14

Parking Vosselaar E34/ R Nederland 05:48:17 06:25:51 00:37:34 10/04/14

Mol 08:40:43 09:08:02 00:27:19 10/04/14

Mol 11:47:53 12:23:22 00:35:29 11/04/14

Grobbendonk 13:50:14 14:20:16 00:30:02 11/04/14

Olen 13:43:50 14:13:51 00:30:01 13/04/14

Afrit Herentals oost E313 R Hasselt 19:25:48 20:06:04 00:40:16 16/04/14

Olen 17:54:42 18:52:20 00:57:38 16/04/14

Gemiddelde aanrijtijd: 00:31:48

Het klopt dat de kans op incidenten het grootst is op de Antwerpse Ring, maar wegens de lagere snelheid daar is de impact en duurtijd van de interventie kleiner. Het FAST-systeem, dat sinds 1998 in voege is, vereist dat de opgeroepen FAST- takelaar, die is uitgerust met signalisatie op het dak van de wagen, binnen de 20 minuten ter plaatse zijn moet kunnen zijn. Met dit nieuwe systeem blijkt de wegpolitie op E313 en E34 zelf niet te kunnen voldoen aan deze vereiste.

De inzet van een extra interventieploeg op E34 en E313 is een noodzaak:

- om de wachttijden van mensen na een ongeval binnen de perken te houden, de bevolking begrijpt terecht niet dat het soms een uur duurt voordat de politie ter plaatse is;

- om de economische schade te beperken, die sowieso op deze twee drukste verkeersassen al enorm is;

- beide snelwegen hebben al een triest palmares van verkeersdoden ten gevolge van secundaire en bijkomende aanrijdingen, vooral in de staart van files; het verlengen van de afhandelingstijd van incidenten onder invloed van deze maatregel verhoogt dit risico opnieuw.

Voor de gemeenten die in de buurt van E313 en E34 liggen betekent deze maatregel eveneens een grote bijkomende kost. Hun brandweerdiensten zijn eerst ter plaatse maar kunnen het incident niet afhalen. Ook zij dienen langer te wachten, waardoor er langere prestaties dienen vergoed te worden.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Bent u bereid al of niet in samenspraak met de burgemeesters uit de regio een zeer snelle evaluatie van het nieuwe interventiesysteem van de Antwerpse wegpolitie uit te voeren? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet? De evaluatie dient vooral rekening te houden met de aanrijtijden en afhandeling van incidenten, en niet enkel gebaseerd te worden op het aantal incidenten

2) Bent u bereid gezien er levens in het spel zijn en gezien de manifest manke situatie om in afwachting van de evaluatie extra personeel in te schakelen om één extra interventieploeg voor E313 en E34 te kunnen garanderen? Zo ja, kan u toelichten naar timing toe? Zo neen, waarom niet?