Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10277

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Marine - Nederland - Logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman - "Joint Support Ship" - Pooling & sharing

vloot
marine
Nederland

Chronologie

4/11/2013 Verzending vraag
5/12/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10277 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse minister van Landsverdediging maakte onlangs bekend dat Nederland de Karel Doorman, een recent opgeleverd en ultramodern logistiek ondersteuningsschip en platform (een zogenaamd Joint Support Ship of JSS) zou te koop aanbieden. De kracht van het JSS-schip is dat het marineschepen kan bevoorraden en een grote hoeveelheid materieel voor operaties op land en in de lucht kan meenemen en dat het over een volledige medische boeg beschikt. Aangezien onze marine reeds intensief samenwerkt met de Nederlandse marine zou men samen met eventuele andere landen kijken wat de mogelijkheden zijn met "pooling & sharing". Het medegebruik door diverse landen drukt de kosten en aldus beschikt onze marine mede over een ultra modern schip. Onze respectieve marines werken reeds lang samen. Ik verwijs naar de recente opening van de Nederlands-Belgische Operationele School.

Graag kreeg ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord op volgende vragen:

1) Bent u bereid (al of niet met andere landen) te onderzoeken of het loont om in het kader van "pooling & sharing" en in het licht van de bestaande excellente samenwerking tussen de Belgische en de Nederlandse marine mede in te staan voor het gebruik van de JSS Karel Doorman? Wat zouden de voordelen zijn? Kunt u dit uitgebreid toelichten naar timing, afspraken en desgevallend onderzoek?

2) Kunt u aangeven welke schepen onze marine wil aanschaffen? Past een schip zoals de Karel Doorman hierin? Kunt u uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 5 december 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen. 

  1. Het is momenteel te vroeg om te weten of België mede zal instaan voor het gebruik van de Joint Support Ship (JSS) "Karel Doorman" en wat de effectieve voordelen hiervan kunnen zijn. Het Nederlandse ministerie van Defensie voorziet de indienststelling van de JSS "Karel Doorman" in 2015, na de garantieperiode. De mogelijkheid van een gezamenlijk gebruik met een of meer partnerlanden zou voorgesteld worden voor eind 2015. De mogelijkheden voor een eventuele deelname in het kader van de Belgisch-Nederlandse Samenwerking (BENESAM) en mogelijks ook BENELUX zullen op dat moment onderzocht worden.

  2. De eventuele vervanging op termijn van zowel de mijnenjagers als de multifunctionele fregatten is momenteel ter studie in een BENESAM-kader. Conform de verklaring over het algemeen beleid dat bepaalt dat “in het verlengde van het geactualiseerd investeringsplan, dat door de Minister van Landsverdediging zal voorgelegd worden , zal men nadenken over de problematiek van de vervanging op lange termijn van de grote uitrustingsprogramma’s” zullen de beslissingen in dit verband genomen worden door de volgende regering. De JSS "Karel Doorman" past niet binnen de vervanging van de mijnenjagers of de multifunctionele fregatten.