Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9064

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 mei 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Betaalgedrag - Federale overheid - Graydon - Lichte terugval - Federale Overheidsdienst mobiliteit en vervoer - Maatregelen

betalingstermijn
ministerie

Chronologie

22/5/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
19/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9064 d.d. 22 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ieder kwartaal brengt Graydon een rapport over het betaalgedrag van de Belgische ondernemingen, maar ook van de verschillende overheden. Het tijdig betalen van facturen door zowel bedrijven als overheden is een belangrijke relancemaatregel die onze ondernemers een steuntje in de rug kan geven.

De Federale Overheid heeft sinds het einde van 2011 een zeer goed betaalgedrag. In het eerste kwartaal van 2013 was er een lichte terugval in de index voor de federale overheid, die enkel en alleen te wijten was aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit & Vervoer. Slechts 37 % van de facturen van de FOD Mobiliteit & Vervoer zouden volgens Graydon binnen de afgesproken termijn betaald zijn in het afgelopen kwartaal.

Graag antwoord op volgende vragen.

1) Hoe verklaart de staatssecretaris de terugval in de betalingsindex van Graydon voor de FOD Mobiliteit en Vervoer in het eerste kwartaal van 2013? Is er een specifieke reden voor de laattijdige betaling van de betreffende facturen?

2) Welke maatregelen zal hij nemen om het betaalgedrag van de FOD Mobiliteit & Vervoer te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 19 september 2013 :

De studie van Graydon is gebaseerd op de gegevens van een selectie van Belgische bedrijven. In hun rapport schrijven ze dat de resultaten voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer gebaseerd zijn op de gegevens die 31 leveranciers hen bezorgden.

Gedurende het betreffende trimester heeft de FOD betalingen verricht aan 445 verschillende Belgische bedrijven.

Wanneer we alle verrichte betalingen aan Belgische bedrijven bekijken, dan worden deze even stipt betaald als gedurende de vorige trimesters en situeert de FOD Mobiliteit en Vervoer zich op het niveau van de andere FOD’s.

Het resultaat van de Graydon-studie wordt dus beïnvloed door een zeer beperkt aantal facturen.