S. 5-550 Dossierfiche K. 53-2388

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling
Martine Taelman    Helga Stevens    Christine Defraigne    Rik Torfs    Guy Swennen    Francis Delpérée   

kinderbescherming
ethiek
erfenis
schenking
alimentatieplicht
huwelijksrecht
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-550/1 5-550/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/12/2010
5-550/2 5-550/2 (PDF) Amendementen 3/2/2012
5-550/3 5-550/3 (PDF) Amendementen 9/5/2012
5-550/4 5-550/4 (PDF) Amendementen 23/5/2012
5-550/5 5-550/5 (PDF) Amendementen 4/6/2012
5-550/6 5-550/6 (PDF) Amendementen 20/6/2012
5-550/7 5-550/7 (PDF) Amendementen 4/7/2012
5-550/8 5-550/8 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2012
5-550/9 5-550/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2012
5-550/10 5-550/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/7/2012
5-550/11 5-550/11 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 17/7/2012
5-550/12 5-550/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 17/7/2012
5-550/13 5-550/13 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/7/2012
K. 53-2388/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/2012
K. 53-2388/2 Verslag namens de commissie 14/11/2012
K. 53-2388/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/11/2012
K. 53-2388/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/11/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2010   Indiening Doc. 5-550/1 5-550/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Terugzending naar commissie: Justitie
12/7/2012   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-550/10 5-550/10 (PDF)
13/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-550/13 5-550/13 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Erfrecht"
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
9/5/2012   Bespreking
23/5/2012   Inschrijving op agenda
23/5/2012   Bespreking
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Bespreking
4/7/2012   Inschrijving op agenda
4/7/2012   Bespreking
4/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/7/2012   Aanneming na amendering
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-550/8 5-550/8 (PDF)
  Werkgroep "Erfrecht"
30/3/2011   Verzending naar werkgroep
30/3/2011   Inschrijving op agenda
30/3/2011   Bespreking
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Niet behandeld
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Bespreking
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Bespreking
1/2/2012   Inschrijving op agenda
1/2/2012   Niet behandeld
15/2/2012   Inschrijving op agenda
15/2/2012   Bespreking
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Bespreking
25/4/2012   Inschrijving op agenda
25/4/2012   Bespreking
25/4/2012   Einde behandeling
12/7/2012   Terugzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
17/7/2012   Aanneming na amendering
17/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-550/11 5-550/11 (PDF)
17/7/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-550/12 5-550/12 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2388/1
14/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2388/3
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 24-27
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 117, p. 54
Doc. K. 53-2388/4
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
29/11/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/1/2013   Bekendmaking (997-1001)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/7/2012, 19/7/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/3/2011, 9/5/2012, 23/5/2012, 20/6/2012, 4/7/2012, 12/7/2012
Werkgroep "Erfrecht"
Behandeling beëindigd 30/3/2011, 18/5/2011, 8/6/2011, 28/6/2011, 15/2/2012, 29/2/2012, 25/4/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/7/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/7/2012 60 17/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2012 11/1/2013, blz 997-1001