S. 5-1989 Dossierfiche K. 53-3190

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat
Marcel Cheron    Bert Anciaux    Christine Defraigne    Dirk Claes    Philippe Mahoux    Freya Piryns    Francis Delpérée    Martine Taelman   

regionale verkiezingen
organisatie van verkiezingen
verkiezing
kiesrecht
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1989/1 5-1989/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 5/3/2013
5-1989/2 5-1989/2 (PDF) Advies van de Raad van State 21/3/2013
5-1989/3 5-1989/3 (PDF) Amendementen 11/6/2013
5-1989/4 5-1989/4 (PDF) Amendementen 18/9/2013
5-1989/5 5-1989/5 (PDF) Amendementen 25/9/2013
5-1989/6 5-1989/6 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1989/7 5-1989/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3190/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3190/2 Amendement 3/12/2013
K. 53-3190/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3190/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3190/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/3/2013   Indiening Doc. 5-1989/1 5-1989/1 (PDF)
7/3/2013   Inoverwegingneming
7/3/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/3/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1989/2 5-1989/2 (PDF)
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/3/2013   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Wouter Beke
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Marcel Cheron
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Niet behandeld
25/9/2013   Inschrijving op agenda
25/9/2013   Bespreking
25/9/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-4/o0)
25/9/2013   Aanneming na amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3190/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3185/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 114-115
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 115
Doc. K. 53-3190/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8640-8641)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 26/3/2013, 25/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014 , blz 8640-8641

Kruispuntbank van de wetgeving