Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2852

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van Justitie

Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan één jaar - Evolutie

gedetineerde
voorlopige hechtenis
strafrecht

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4954

Vraag nr. 5-2852 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag 4-666, tijdens de vorige legislatuur, antwoordde de geachte minister dat op 1 november 2007 tweehonderdzevenennegentig gedetineerden meer dan één jaar in voorhechtenis zaten. Hij gaf toen ook een precieze tabel mee over de duur van de voorhechtenissen per gevangenis op dat moment.

Het aantal voorhechtenissen blijft een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen de overbevolking van de gevangenissen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1) Kan hij mij een overzicht bezorgen van het aantal gevangenen die per 1 juli 2011 meer dan 1 jaar in voorhechtenis zitten? Graag opgesplitst per gevangenis en per maand.

2) Is er een evolutie merkbaar bij de voorhechtenissen langer dan één jaar? Zo ja, welke verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven?