Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8725

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Rusland - Bedrijfsspionage - Wapentechnologie - China - Preventie - Stand van zaken

Rusland
spionage
China
wapenindustrie
militaire research
industriŽle spionage
nieuwe technologie

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
8/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8727

Vraag nr. 5-8725 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Rusland jaagt op Nederlandse wapentechnologie. Russische spionnen zijn daarom zeer actief in de EU-landen. Dat zegt Ruslandkenner dr. Marcel de Haas, als onderzoeker verbonden aan het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael. ''Rusland ligt jaren achterop qua militaire uitrusting. Het land wil tot en met 2020 met een investering van 600 miljard euro een forse inhaalslag maken'', zegt de Haas. Sinds de komst van een nieuwe minister van defensie, Sergei Shoygu, wordt het militair-industrieel complex weer op poten gezet. Om die reden wordt gejaagd op de laatste technische ontwikkelingen. Nederland moet volgens de Haas voorzichtig zijn in de handelsbetrekkingen met de Russen. Ons land is van groot strategisch belang voor de Russische gasexport. In plaats van met de Europese Unie als geheel zaken te doen, blijft Rusland zoeken naar onderlinge afspraken met staten. Zo werkt de verdeel-en-heers-politiek van Poetin.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Is het waar dat al langer bekend is dat er van Russische zijde toegenomen belangstelling is voor militair-technologische kennis in landen van de Europese Unie? Gaat het in dat verband om kennis van de overheid of van Belgische bedrijven? Klopt het dat er een gelijkaardige belangstelling is van Chinese zijde? Kan de minister uitvoerig toelichten?

2) Heeft de minister weet van kennisdiefstal in ons land van hoogtechnologische bedrijven, in de voorbije drie jaar, vanwege respectievelijk China of Rusland? Zo ja, om welke technologie ging het en welke landen waren betrokken?

3) Op welke wijze wordt voorkomen dat spionnen hun gang kunnen gaan in de technisch-wetenschappelijke sector, de defensie-industrie en de energiesector? Welke veiligheidsdienst of andere instantie speelt de hoofdrol bij het onderzoeken, opsporen en tegengaan van spionageactiviteiten? Kan de minister gedetailleerd toelichten?

4) Is er voldoende inzicht over welke risico's ons land loopt door de spionageactiviteiten? Zo ja, welke risico's betreft het? Zo nee, wat gaat de minister doen om een helder beeld te krijgen?

5) Op welke wijze worden de spionageactiviteiten van Rusland en China in bilateraal en in Europees verband geagendeerd?

6) Was er reeds concreet overleg met de betrokken sectoren, zijnde hoogtechnologische bedrijven, wapenbedrijven en energiebedrijven alsook onderzoeksinstellingen? Kan dit concreet worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2013 :

1. Ik ben mij bewust van het feit dat het handelsverkeer met sommige landen wordt overschaduwd door pogingen om op illegale wijze technologie of know-how te verwerven. Waakzaamheid is dus geboden, zeker in strategische sectoren van onze economie. Omwille van de vertrouwelijkheid kan ik niet ingaan op concrete of operationele dossiers. Waar nodig wordt met de betrokken actoren in ons land overlegd om deze risico’s te pareren, ook rekening houdend met de informatie-uitwisseling en het overleg op Europees niveau.  

2. Ik verwijs naar de ministers bevoegd voor Economie en Justitie voor eventuele bijkomende elementen van antwoord die tot hun bevoegdheidsdomein behoren.