Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8593

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Belgen

terrorisme
Libanon

Chronologie

25/3/2013 Verzending vraag
19/11/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8600

Vraag nr. 5-8593 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Nederlandse krant Trouw kon men onlangs het volgende lezen: "Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken wil zowel de militaire als de politieke tak van Hezbollah op de Europese lijst van terreurorganisaties plaatsen. Daarmee kiest Timmermans voor de aanpak van IsraŽl en de Verenigde Staten en niet voor de lijn van bijvoorbeeld BelgiŽ en Groot-BrittanniŽ, die wel in gesprek willen blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah.".

Onderzoek wees eerder uit dat Hezbollah vorig jaar een bomaanslag pleegde op een bus met toeristen aan de luchthaven in Bulgarije, aldus recente officiŽle berichtgeving vanwege de Bulgaarse overheid dd. 2 februari 2013. Ook onze troepen in Libanon werden onlangs in een hinderlaag gelokt door deze terroristen. Het Duitse ministerie voor Buitenlandse Zaken vertelde aan de Jerusalem Post dat het land een verbod van Hezbollah "overwoog". Duitsland constateerde in 2012 in eigen land een toename met 950 Hezbollah-leden. De Nederlandse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken bepleitten onlangs het plaatsen van Hezbollah op de terreurlijst van de Europese Unie. Hezbollah wordt in Nederland als groep reeds illegaal beschouwd. Het Verenigd Koninkrijk heeft enkel de gewapende vleugel verboden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Bent u bereid Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen naar het voorbeeld van Nederland en andere landen of bent u minstens bereid de militaire vleugel van Hezbollah op de terroristenlijst te plaatsen? Zo ja, kunt u de timing toelichten? Zo neen, waarom niet en kunt u dit zeer uitgebreid toelichten?

2) Kunt u aangeven hoeveel leden Hezbollah in ons land telt en klopt het dat zij steun genieten op bepaalde religieuze ontmoetingsplaatsen? Kunt u de cijfers toelichten alsook om welke religieuze ontmoetingsplaatsen het gaat?

3) Klopt de stelling, weergegeven in de krant Trouw, dat ons land in gesprek wil blijven met de gematigde krachten binnen Hezbollah? Kunt u aangeven wat er volgens u moet worden verstaan onder gematigde krachten?

4) Verandert het officiŽle rapport van de Bulgaarse overheid, dat duidelijk vaststelt dat Hezbollah betrokken is bij de aanslag op een bus in Bulgarije, uw standpunt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 19 november 2013 :

1. Voor deze vraag wens ik u te verwijzen naar het antwoord dat gegeven is door de minister van Buitenlandse Zaken, aan wie u de vragen ook gesteld heeft (5-8592).

2. De veiligheidsdiensten volgen de personen die de beweging Hezbollah ondersteunen of ermee sympathiseren. Het aantal betrokken personen is vrij miniem ten aanzien van het aantal die door Duitsland naar buiten gebracht is.

3. en 4. Ook voor deze vragen wens ik u te verwijzen naar het antwoord dat gegeven is door de minister van Buitenlandse Zaken, aan wie u de vragen ook gesteld heeft (5-8592).