Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10317

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens

brandbestrijding
ziekentransport
overtreding van het verkeersreglement
teledetectie
politie
gemeentepolitie

Chronologie

6/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3998

Vraag nr. 5-10317 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Target Blu Eye is een uniek en wereldwijd gepatenteerd zogenaamd "verkeersveiligheidssysteem" dat weggebruikers waarschuwt voor naderende hulpdiensten (bijvoorbeeld een politieauto). Voor de goede verstaander: ook als de hulpdienst géén zwaailicht en sirene voert, wordt u verwittigd. Met Target Blu Eye wordt u gewaarschuwd via een akoestisch signaal. Het bedrijf beweert dat zijn technologie wettelijk toegelaten is binnen de hele EU. Het behoeft weinig uitleg dat dit systeem in de foute handen gevaarlijk kan zijn. Ik denk maar aan inbrekersbendes en andere criminelen. Ook wat betreft hardleerse verkeersovertreders is dergelijk systeem een brug te ver.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Kent u dit systeem, en gelijkaardige systemen, en werd het reeds door de politiediensten in ons land aangetroffen? Zo ja, hoe vaak?

2) Klopt de stelling van het betrokken bedrijf en identieke aanbieders dat hun systeem perfect legaal is? Zo neen, welke straf riskeert een gebruiker hiervan? Zo ja, behoeft dit dan geen wettelijk initiatief ter vrijwaring van de veiligheid van de politiemensen?

3) Target Blu Eye en gelijkaardige systemen kunnen eenvoudig worden omgebouwd om op die manier misbruikt te worden door criminelen, omdat het systeem waarschuwt als de politie eraan komt, ook wanneer het gaat om onopvallende voertuigen. Wat vindt u van deze ontwikkeling en zijn hiertegen geen maatregelen nodig? Zo ja, welke en kan u hiervoor een duidelijke timing aangeven?

4) Acht u het aangewezen om de verkoop en het gebruik van een dergelijk apparaat strafbaar te stellen, tenminste tot het moment dat het apparaat dusdanig kan worden aangeboden dat misbruik niet meer mogelijk is? Zo ja, bent u bereid hiertoe stappen te zetten? Zo nee, waarom niet?