Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10482

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 26 november 2013

aan de minister van Justitie

DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie

genetische database
DNA
gegevensbank
officiŽle statistiek

Chronologie

26/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10481

Vraag nr. 5-10482 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het doel van de nationale DNA-gegevensbanken is een bijdrage te leveren aan het gerechtelijk onderzoek om personen die betrokken zijn bij een misdrijf, te identificeren aan de hand van overeenkomsten tussen DNA-profielen, aldus de informatie op de website van het National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

Het beheer van de nationale DNA-databanken wordt bepaald door de DNA-wet van 22 maart 1999, met als uitvoeringsbesluit het koninklijk besluit van 4 februari 2002. De DNA-wet voorziet in de oprichting van twee nationale DNA-gegevensbanken: een gegevensbank "criminalistiek" en een gegevensbank "veroordeelden".

In BelgiŽ zijn negen erkende DNA-laboratoria die DNA-analyses mogen doen in het kader van strafzaken (cf. Belgisch Staatsblad 1 juni 2004). De gegevens van elk van deze laboratoria worden verzameld in de nationale DNA-gegevensbanken.

De Nederlandse DNA-databank die sinds 1997 in gebruik is kent de afgelopen jaren een sterke groei. Inmiddels is van meer dan 100 000 veroordeelden en verdachten het DNA-profiel en celmateriaal van bijna het zelfde aantal personen opgeslagen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan de geachte minister en dit respectievelijk voor de laatste vijf jaar op jaarbasis aangeven hoeveel DNA-profielen er worden opgeslagen op nationale basis alsook voor respectievelijk dezelfde jaren van hoeveel op jaarbasis er celmateriaal werd opgeslagen? Hoe verklaart ze deze cijfers?

2) In Nederland blijken er tengevolge de groei van de DNA-databank meer dan 65 matches te zijn op weekbasis tussen onopgeloste misdrijven en bekende personen. Kan de minister aangeven hoe, dit cijfer zich bij ons verhoud desgevallend op maand of jaarbasis? Kunnen deze cijfers worden geduid?

3) Kan de geachte minister aangeven hoeveel DNA-profielen er in het totaal in ons land zijn opgeslagen en wat is de oorsprong van deze profielen? Waar komen de meeste profielen vandaan?

4) Kan u aangeven van hoeveel personen er celmateriaal er in het totaal in ons land is opgeslagen en wat is de oorsprong van ervan ? Waar komen de meeste celmateriaal-profielen vandaan?