Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10593

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 december 2013

aan de minister van Justitie

Italiaanse maffia 'Ndrangheta - Witwas - Vastgoed - BelgiŽ - Samenwerking met ItaliŽ

maffia
georganiseerde misdaad
witwassen van geld
ItaliŽ
politiŽle samenwerking
beslag op bezittingen
misdaadbestrijding

Chronologie

11/12/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10592

Vraag nr. 5-10593 d.d. 11 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Europol schat het inkomen van de Italiaanse maffia 'Ndrangheta op ongeveer 44 miljard euro per jaar. Ruim zestig procent daarvan wordt binnengehaald door drugshandel, voornamelijk cocaÔne. Een delegatie van Europol kwam eind 2012 bijeen om onder meer te praten over de bestrijding van de Italiaanse maffia, die wereldwijd in veel landen actief zijn. De bijeenkomst werd bijgewoond door officieren van justitie van verschillende Europese landen en vertegenwoordigers van Eurojust en Interpol. Zij willen de handen ineenslaan om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de Italiaanse maffia. De maffiagroep 'Ndrangheta wordt gezien als de gevaarlijkste groep van de Italiaanse maffia. Andere bekende organisaties zijn de Camorra en Cosa Nostra. Tijdens de bijeenkomst sprak onder meer de heer Maurizio De Lucia van het Italiaanse Openbaar Ministerie dat zich speciaal richt op de maffia. De 'Ndrangheta zou de capaciteit hebben om wereldwijd een enorm drugsnetwerk te regelen. Het inkomen dat de maffiagroep jaarlijks binnenhaalt, wordt geschat op ongeveer 44 miljard euro. Ruim 60% daarvan wordt gegenereerd uit drugshandel, en dan voornamelijk met de handel in cocaÔne.

De Ndrangeta nestelt zich steeds meer in de bovenwereld. Dat heeft ťťn van de vooraanstaande anti-maffia officieren van justitie in ItaliŽ onlangs verklaard. Nicola Gratteri is aanklager in Reggio Calabria in CalabriŽ, de bakermat van de 'Ndrangheta. Volgens Gratteri belegt deze groep de winst, uit met name de internationale cocaÔnehandel, in hotels en onroerend goed in landen als Nederland, Duitsland en BelgiŽ. De maffia is aanwezig en een onderdeel van de zakenwereld. Als de maffia investeert in onroerend goed of horeca dan hebben ze er belang bij dat criminaliteit daar wordt weggehouden

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Kan u aangeven of er respectievelijk de laatste drie jaren leden van de 'Ndrangheta werden aangetroffen in ons land? Zo ja, om hoeveel mensen gaat het? Zo neen, hoe verklaart u dit?

2) Hoe reageert u op de expliciete verklaringen van de Italiaanse openbare aanklager en magistraat gespecialiseerd in deze maffia, de heer Nicola Gratteri, dat de 'Ndrangheta op grote schaal onroerende transacties uitvoert in ons land in hotels en onroerend goed? Kan u dit uitvoerig toelichten en aangeven of er regelmatig overleg is met ItaliŽ wat betreft mogelijke concrete indicaties van infiltratie in de bovenwereld van deze maffia in ons land?

3) Kan u gedetailleerd oplijsten en dit op jaarbasis of er respectievelijk de laatste drie jaar vastgoed en/of horecazaken werden gefinancierd in het kader van witwas vanwege de Italiaanse maffia in het algemeen en de 'Ndrangheta in het bijzonder? Kan u tevens aangeven welke bedragen er hierbij betrokken waren op jaarbasis?

4) Kan u aangeven wat betreft de laatste drie jaar hoeveel vastgoed door vastgoedmakelaars en notarissen werd gemeld bij de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) als ongebruikelijke transacties alsook hoeveel gebouwen de laatste drie jaar op jaarbasis in beslag werden genomen?