Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11215

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie

bankgeheim
eerbiediging van het privť-leven
kredietinstelling
Gegevensbeschermingsautoriteit
identiteitsdiefstal
bank

Chronologie

11/3/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217

Vraag nr. 5-11215 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse bank ING is van plan om betaalgegevens van de klanten aan te bieden aan adverteerders. Die kunnen dan een beeld krijgen van het aankoopgedrag, en zo ook reclame op maat maken. Volgens de bank is er geen probleem met de privacy. "Een tuincentrum wil graag weten dat je elk jaar in maart 150 euro uitgeeft aan tuinspullen. Hij kan op het juiste moment een scherp aanbod doen." Volgens Hagenaars tonen bedrijven hier nu al veel belangstelling voor. Bedrijven zullen ING waarschijnlijk ook moeten betalen om de klanten van de bank te kunnen benaderen. Maar de bank stelt dat het in de eerste plaats gaat om een dienst waar ook de klanten mee gebaat zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan een bank die in ons land klanten werft het uitgavenpatroon van die cliŽnt ter beschikking stellen aan derden en zo ja, tegen welke voorwaarden?

2) Is de minister het met me eens dat dergelijke initiatieven enkel mogen plaatsvinden na een expliciete toestemming van de consument en dus niet via een aanpassing van de standaardvoorwaarden die worden meegegeven bij het openen van een rekening? Kan ze toelichten? Is de minister het er tevens mee eens dat dit steeds herroepbaar moet zijn?

3) Kan ze aangeven hoe dit initiatief zich verhoudt tot het bankgeheim?

4) Kan de verkoop of het ter beschikking stellen van deze gegevens niet leiden tot meer identiteitsdiefstal?

5) Moeten dergelijke initiatieven in ons land niet voorafgaand aan de privacycommissie worden voorgelegd?

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie en aan wie deze vraag eveneens werd gesteld