Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8591

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 maart 2013

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Besparingen - Verblijfkosten van gevangenen - Uitbestedingen - Nederland

strafgevangenis
gedetineerde
Nederland

Chronologie

25/3/2013 Verzending vraag
26/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8591 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse staatssecretaris van Justitie heeft onlangs een drastisch bezuinigingsplan voorgesteld. Daarin staat onder meer dat de gevangene een deel van de kostprijs van zijn verblijf draagt. In andere landen bekijkt men het uitbesteden van bepaalde ondersteunende diensten binnen het gevangeniswezen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Bent u vertrouwd met de bezuinigingsplannen van de Nederlandse staatssecretaris en zijn er punten die ook in ons land een besparing kunnen opleveren?

2) Wat vindt u van het plan om de gevangenen een deel van de kostprijs van het gevangenisverblijf te laten dragen? Bent u bereid deze denkpiste actief te onderzoeken en te kijken of dit daadwerkelijk een besparing oplevert?

3) Hebt u omtrent het laten dragen van een deel van de gevangeniskosten door de gevangene zelf reeds contact gehad met uw Nederlandse collega en welke informatie leverde dit overleg op?

4) Welke andere besparingsmogelijkheden ziet u voor de gevangenissen? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 26 juli 2013 :

1.  Ik heb kennis genomen van deze plannen die mij ter informatie zijn overgezonden. Deze houden verband met de specifieke situatie van Nederland en komen niet overeen met onze prioriteiten. 

2 en 3.  Er is geenszins sprake ervan de gedetineerden te vragen financieel bij te dragen in de kosten die verband houden met hun verblijf in de gevangenis en dat wordt niet onderzocht.   

4.  Het gevangeniswezen onderzoekt de mogelijkheid om te besparen in alle sectoren van zijn werkzaamheden, overeenkomstig de door de Regering bepaalde regels.