S. 5-1067 Dossierfiche K. 53-2790

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht
Francis Delpérée    Christine Defraigne    Sabine de Bethune   

magistraat
tuchtprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1067/1 5-1067/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/6/2011
5-1067/2 5-1067/2 (PDF) Amendementen 6/7/2011
5-1067/3 5-1067/3 (PDF) Amendementen 14/3/2012
5-1067/4 5-1067/4 (PDF) Advies van de Raad van State 27/6/2012
5-1067/5 5-1067/5 (PDF) Amendementen 28/11/2012
5-1067/6 5-1067/6 (PDF) Amendementen 17/1/2013
5-1067/7 5-1067/7 (PDF) Amendementen 21/3/2013
5-1067/8 5-1067/8 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-1067/9 5-1067/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2013
5-1067/10 5-1067/10 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/5/2013
K. 53-2790/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2013
K. 53-2790/2 Amendementen 14/5/2013
K. 53-2790/3 Amendementen 21/5/2013
K. 53-2790/4 Amendementen 22/5/2013
K. 53-2790/5 Verslag namens de commissie 13/6/2013
K. 53-2790/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2013
K. 53-2790/7 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 20/6/2013
5-1067/11 5-1067/11 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 21/6/2013
5-1067/12 5-1067/12 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2013
5-1067/13 5-1067/13 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2011   Indiening Doc. 5-1067/1 5-1067/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
29/6/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1067/4 5-1067/4 (PDF)
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1067/10 5-1067/10 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o15) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/6/2011   Verzending naar commissie
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, Hassan Bousetta
15/6/2011   Inschrijving op agenda
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Adviesraad van de magistratuur
15/6/2011   Hoorzitting met mevrouw Nadia De Vroede, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie
15/6/2011   Gedachtewisseling
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Hoorzitting met de heer Joël Hubin, eerste voorzitter van de arbeidsrechtbank te Luik
25/1/2012   Inschrijving op agenda
25/1/2012   Regeling der werkzaamheden
1/2/2012   Inschrijving op agenda
1/2/2012   Hoorzitting met de heer Paul Maffei, voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Nationale Tuchtraad
1/2/2012   Hoorzitting met de heer Serge Dobbelaere, voorzitter van CENEGER (Nationale Federatie van de Griffiers bij de Hoven en Rechtbanken)
1/2/2012   Hoorzitting met de heer Guy Van Cauwenberghe, vertegenwoordiger van het personeel van de rechterlijke orde
1/2/2012   Gedachtewisseling
1/2/2012   Hoorzitting met de heer Jean de Codt, voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Tuchtraad
1/2/2012   Hoorzitting met mevrouw Ingrid Mallems, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent
1/2/2012   Hoorzitting met mevrouw Monique Delos, advocaat-generaal bij eht hof van beroep te Bergen, vertegenwoordiger van heet College van procureurs-generaal
1/2/2012   Hoorzitting met de heer Christian De Valkeneer, procureur des Konings van Charleroi
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Hoorzitting met de heer Henri Bosly, emeritus professor aan de UCL
29/2/2012   Gedachtewisseling
7/3/2012   Inschrijving op agenda
7/3/2012   Bespreking
7/3/2012   Regeling der werkzaamheden
14/3/2012   Inschrijving op agenda
14/3/2012   Regeling der werkzaamheden
14/3/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Regeling der werkzaamheden
28/11/2012   Inschrijving op agenda
28/11/2012   Regeling der werkzaamheden
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Regeling der werkzaamheden
16/1/2013   Inschrijving op agenda
16/1/2013   Bespreking
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Bespreking
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Bespreking
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Bespreking
24/4/2013   Inschrijving op agenda
24/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
24/4/2013   Aanneming na amendering
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2790/1
13/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2790/5
19/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 79-92
20/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o39)
Integraal verslag nr. 150, p. 45
Doc. K. 53-2790/7
20/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
21/6/2013   Overzending Doc. 5-1067/11 5-1067/11 (PDF)
21/6/2013   Verzending naar commissie: Justitie
27/6/2013   Inschrijving op agenda
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o13) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
Doc. 5-1067/13 5-1067/13 (PDF)
21/6/2013   Verzending naar commissie
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, Zakia Khattabi
26/6/2013   Bespreking
26/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
26/6/2013   Aanneming zonder amendering
26/6/2013   Vertrouwen rapporteur
4/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2013   Bekendmaking (46890-46904)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 14/6/2011, 15/6/2011, 13/7/2011, 25/1/2012, 1/2/2012, 29/2/2012, 7/3/2012, 14/3/2012, 6/11/2012, 28/11/2012, 5/12/2012, 18/12/2012, 16/1/2013, 20/3/2013, 27/3/2013, 16/4/2013, 24/4/2013, 30/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/6/2013, 20/6/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/7/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2013 25/7/2013, blz 46890-46904