S. 5-2243 Dossierfiche K. 53-3212

Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet
Wouter Beke    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Marcel Cheron    Martine Taelman    Francis Delpérée    Freya Piryns    Philippe Mahoux   

herziening van de grondwet
gerechtelijke vervolging
gewesten en gemeenschappen van België
openbaar ministerie
openbare veiligheid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
rechterlijk bevel
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2243/1 5-2243/1 (PDF) Voorstel tot herziening 25/7/2013
5-2243/2 5-2243/2 (PDF) Amendementen 18/11/2013
5-2243/3 5-2243/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
5-2243/4 5-2243/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2013
K. 53-3212/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3212/2 Amendement 6/12/2013
K. 53-3212/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3212/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3212/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/7/2013   Indiening Doc. 5-2243/1 5-2243/1 (PDF)
25/7/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
27/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o18) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/7/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez, Guy Swennen
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Niet behandeld
18/11/2013   Inschrijving op agenda
18/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o5)
19/11/2013   Aanneming zonder amendering
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Gérard Deprez en Guy Swennen is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3212/1
12/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3212/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-12/o24)
Integrazal verslag nr. 178, p. 165
Doc. K. 53-3212/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8588)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/11/2013, 12/11/2013, 18/11/2013, 19/11/2013, 26/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8588