Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2846

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Havens - Verscheping tweedehandsvoertuigen - Afrika - Bijladingen van illegale afvaltransporten - Controles

haveninstallatie
tweedehandsgoederen
automobiel
zwarte handel
uitvoer van afvalstoffen
Afrika
douane

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
2/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2847

Vraag nr. 5-2846 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Belgische havens worden de laatste jaren meer en meer tweedehandsvoertuigen gebruikt als alternatief voor containers om goederen naar Afrika te verschepen. Problematisch is dat de inhoud van deze bijladingen van tweedehandsvoertuigen nauwelijks bekend blijkt te zijn. Verschillende van deze voertuigen blijken immers gevuld te zijn met afvalproducten zoals oude beeldschermen en koelelementen. Het is daarom noodzakelijk dat er een verscherpte controle wordt uitgevoerd op deze tweedehandsvoertuigen om illegale afvaltransporten te kunnen onderscheppen.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel tweedehandsvoertuigen werden het voorbije jaar verscheept vanuit de Belgische havens naar Afrika? Is er een evolutie merkbaar ten opzichte van de voorbije jaren?

2) Welk percentage van de verscheepte tweedehandsvoertuigen werd effectief gecontroleerd?

3) Hoeveel tweedehandsvoertuigen die afval bevatten werden het voorbije jaar onderschept? Is er een evolutie merkbaar ten opzichte van de voorbije jaren?

4) Is de minister van mening dat illegale afvaltransporten naar Afrika door middel van tweedehandsvoertuigen een prioriteit zijn voor de douane en de milieu-inspectie? Welke initiatieven werden hieromtrent reeds genomen?

Antwoord ontvangen op 2 september 2011 :

1. De Algemene Administratie van Douane en Accijnzen beschikt over statistische gegevens inzake het aantal tweedehandsvoertuigen die in België voor uitvoer worden aangegeven. De tweedehandsvoertuigen die in andere lidstaten voor uitvoer worden aangegeven maar via een Belgische haven worden verscheept, zijn niet in deze statistische gegevens opgenomen maar zijn beschikbaar bij de havenautoriteiten.

In 2010 werden 83 141 uitvoeraangiften voor “gebruikte voertuigen” (GN codes 8702, 8703 en 8704) geregistreerd door de Belgische douane.

Het aantal uitvoeraangiften voor “gebruikte wagens” is in 2010 toegenomen ten aanzien van de vorige jaren (66 247 aangiften in 2009, 55 544 aangiften in 2008 en 62 116 aangiften in 2007).

2. Inzake de controles op verscheepte tweedehandsvoertuigen, selecteert de douane voor controle de tweedehandsvoertuigen waarvan wordt vermoed dat zij als voertuig”wrak” moeten worden beschouwd of waarvan wordt vermoed dat de tweedehandsvoertuigen niet aangegeven goederen, mogelijks afvalstoffen, bevatten. Het percentage voertuigen dat effectief gecontroleerd werd in 2010 is 1,05 % van de tweedehandsvoertuigen die in België voor uitvoer werden aangegeven.

3. Sedert 1 januari 2010 heeft de Administratie der douane en accijnzen een feedbacksysteem ingevoerd waarbij de ambtenaren hun uitgevoerde controles op afvalstoftransporten dienen in te geven. Dit systeem zal het in de toekomst mogelijk maken een evolutie te geven van het aantal gecontroleerde afvaltransporten en het resultaat van die controles.

Volgens de gegevens van het feedbacksysteem, werden in 2010, 148 tweedehandsvoertuigen onderschept die afval bevatten.

4. Er zijn het afgelopen jaar en ook dit jaar een aantal initiatieven genomen door de douane teneinde de controles op de illegale afvaltransporten in het algemeen en op afvaltransporten via tweedehandsvoertuigen in het bijzonder, efficiënter te maken. Binnen de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen werd met name een risicoanalyse inzake het gebruik van tweedehandsvoertuigen voor de uitvoer van illegale afvalstoffen uitgevoerd in overleg met de milieu-inspectiediensten.

In Antwerpen werd reeds een werkgroep “Controle op afval in de haven” opgericht waaraan de verschillende betrokken partijen deelnemen (Douane, Scheepvaartpolitie, OVAM, Vlaamse Milieu-inspectie en de Milieu- inspectie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) met de bedoeling tot een betere samenwerking te komen tussen de diensten en controleacties op touw te zetten teneinde de illegale afvaltrafieken in te dammen.

Bovendien werd de douane betrokken bij de voorbereiding van een havenreglement inzake tweedehandsvoertuigen in de haven van Antwerpen (initiatief havenkapitein Antwerpen).

Tevens werd het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen goedgekeurd.