S. 5-2072 Dossierfiche                  

Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft
Martine Taelman    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Yoeri Vastersavendts   

plaatsvervanger
samenstelling van een parlementaire commissie
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2072/1 5-2072/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 13/5/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2072/1 5-2072/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
18/7/2013   Verzending naar Bureau
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving