S. 5-2073 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten
Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

dienstverleningscontract
motie van het Parlement
overheidsopdracht voor werken
overheidsopdracht voor leveringen
kleine en middelgrote onderneming
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2073/1 5-2073/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/5/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2073/1 5-2073/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bertin Mampaka Mankamba
13/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving