Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5161

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Drugs - Dagdagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Intoxicatie - Evoluties - Tendensen - Beleid

geografische spreiding
leeftijdsverdeling
verdovend middel
drugverslaving
giftige stof

Chronologie

12/1/2012 Verzending vraag
6/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5161 d.d. 12 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De drugsproblematiek wordt vaak onterecht verengd tot een probleem van gekende drugssoorten zoals cocaÔne of XTC die in BelgiŽ geproduceerd of ingevoerd worden en via kleine dealers worden verdeeld. De laatste jaren raken meer en meer feiten bekend waarbij dagdagelijkse producten als verdovend middel worden gebruikt. Op het internet kan je bijvoorbeeld recepten vinden om zelf het narcosemiddel GHB te produceren waarbij de doe-het-zelfzaken vermeld zijn waar je de benodigde producten kan aankopen. Ook aanstekergas wordt als verdovend middel gebruikt, zoals jammerlijk genoeg gebleken is bij het dodelijk ongeval van een veertienjarig meisje op 31 oktober 2011 in Turnhout. De populariteit van deze 'huis-tuin-en-keukendrugs' verdient dus nadere aandacht.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1) Welke evoluties zijn er merkbaar inzake het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Welke producten worden regelmatig aangetroffen?

2) Hoeveel vaststellingen zijn er de afgelopen jaren gebeurd van het bezit van of intoxicatie door deze huis-tuin-en-keukendrugs? Graag uitgesplitst per jaar.

3) Zijn er duidelijke regionale verschillen merkbaar in het gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

4) Zijn er duidelijke tendensen inzake de leeftijd merkbaar van de gebruik van deze huis-tuin-en-keukendrugs? Zo ja, welke?

5) Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze gegevens? Op welke wijze kan dit probleem optimaal worden aangepakt?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Deze gegevens zijn binnen mijn departement niet beschikbaar.

Ik verwijs u naar mijn collega van Volksgezondheid.