Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11216

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 maart 2014

aan de minister van Justitie

Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie

bankgeheim
eerbiediging van het privť-leven
kredietinstelling
Gegevensbeschermingsautoriteit
identiteitsdiefstal
bank

Chronologie

11/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217

Vraag nr. 5-11216 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse bank ING is van plan om betaalgegevens van de klanten aan te bieden aan adverteerders. Die kunnen dan een beeld krijgen van het aankoopgedrag, en zo ook reclame op maat maken. Volgens de bank is er geen probleem met de privacy. "Een tuincentrum wil graag weten dat je elk jaar in maart 150 euro uitgeeft aan tuinspullen. Hij kan op het juiste moment een scherp aanbod doen." Volgens Hagenaars tonen bedrijven hier nu al veel belangstelling voor. Bedrijven zullen ING waarschijnlijk ook moeten betalen om de klanten van de bank te kunnen benaderen. Maar de bank stelt dat het in de eerste plaats gaat om een dienst waar ook de klanten mee gebaat zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan een bank die in ons land klanten werft het uitgavenpatroon van die cliŽnt ter beschikking stellen aan derden en zo ja, tegen welke voorwaarden?

2) Is de minister het met me eens dat dergelijke initiatieven enkel mogen plaatsvinden na een expliciete toestemming van de consument en dus niet via een aanpassing van de standaardvoorwaarden die worden meegegeven bij het openen van een rekening? Kan ze toelichten? Is de minister het er tevens mee eens dat dit steeds herroepbaar moet zijn?

3) Kan ze aangeven hoe dit initiatief zich verhoudt tot het bankgeheim?

4) Kan de verkoop of het ter beschikking stellen van deze gegevens niet leiden tot meer identiteitsdiefstal?

5) Moeten dergelijke initiatieven in ons land niet voorafgaand aan de privacycommissie worden voorgelegd?