Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8724

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 april 2013

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Digitale munteenheid - Bitcoin - Gebruik - Waarde - Fraude

deviezen
elektronisch betaalmiddel
centrale bank
witwassen van geld
belastingfraude
virtuele munteenheid
Eurosysteem

Chronologie

16/4/2013 Verzending vraag
12/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8723

Vraag nr. 5-8724 d.d. 16 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bitcoin, de digitale munteenheid die volledig onafhankelijk is van overheden of centrale banken, kent een prijsontwikkeling die veel weg heeft van de tulpenhausse in de zeventiende eeuw. Het wordt dan ook dikwijls de nieuwe tulpenmanie genoemd.

De munt was begin 2011 nauwelijks een kwart euro waard maar steeg gestaag tot ruim 35 euro een maand geleden. Begin deze week bereikte de bitcoin een recordniveau van 230 dollar per bitcoin, maar daarna ging het hard omlaag: tot ongeveer 70 dollar per bitcoin vrijdagmorgen, een val van pakweg 70%. De volstrekte anonimiteit van deze virtuele munt maakt deel uit van zijn succes.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan hij aangeven op welke schaal bitcoins worden gebruikt in ons land wat betreft afnemers en totaalbedrag aan geÔnvesteerd geld? Is er een schatting van de waarde van bitcoins in het bezit van landgenoten?

2) Wat is zijn opvatting en de opvatting van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) over het gebruik en de opkomst van parallelle betaaleenheden in algemene zin?

3) Wordt er toezicht gehouden op en/of opsporing verricht naar het mogelijke gebruik van bitcoins als instrument voor het witwassen van crimineel geld of het oppotten van zwart geld? Zo ja, wie kijkt toe en welke resultaten zijn tot op heden geboekt ? Zo neen, moet hier dan niet dringend werk van worden gemaakt?

4) Werd er in ons land reeds geld van criminele oorsprong of zwart geld aangetroffen dat werd weggestoken in bitcoins? Zo ja, kan hij toelichten betreffende de soorten misdrijven en de bedragen? Zo neen, hoe komt dit en beschikken onze controlediensten over voldoende kennis van het fenomeen?

5) Is hij bereid dit fenomeen internationaal aan te kaarten en zo ja, kan hij concreet toelichten op het vlak van inhoud, partners en timing?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2013 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer U te verwijzen naar het antwoord dat zal verstrekt worden door de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, aan de vraag 5-8723 met hetzelfde onderwerp.