Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8192

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Unia
faciliteiten voor gehandicapten
discriminatie op grond van een handicap
officile statistiek
reizigersvervoer
Myria

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
21/2/2014 Rappel
10/3/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8193

Vraag nr. 5-8192 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen bij de NMBS op een aangepaste dienstverlening rekenen, op voorwaarde dat ze dit 24 uur op voorhand aanvragen en reizen vanuit een van de 114 geselecteerde stations.

Na een incident waarbij een vrouw uit Jemappes, ondanks een correcte aanvraag, in het station niet werd geholpen, werd een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) gaf in een reactie in De Standaard op 14 juli 2011 aan dat sinds begin 2010 reeds 22 gelijkaardige klachten waren binnengekomen over de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) en De Lijn.

Ook stelde het CGKR de 24-urenregel in vraag, aangezien die alle personen met een beperkte mobiliteit, ongeacht hun handicap, over dezelfde kam scheert. De noden van een rolstoelgebruiker en een slechtziende zijn nochtans fundamenteel anders. Personen met een beperkte mobiliteit worden zo dus verplicht om hun reis minstens n dag op voorhand volledig te plannen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel reizigers met een beperkte mobiliteit maakten de voorbije 5 jaar gebruik van de aangepaste dienstverlening die wordt geboden?

2) Hoeveel klachten ontving de NMBS de afgelopen jaren over problemen met de dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit? Wat waren de voornaamste klachten?

3) Werden compensaties uitbetaald voor het niet- leveren van de beloofde assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit? Zo ja, wat was het totaalbedrag van die compensaties en wat waren de bedragen uitgesplitst per jaar.

4) Is een uitbreiding voorzien van het aantal stations en stopplaatsen waar die dienst wordt aangeboden?

5) Wat denkt de minister over het standpunt van het CGKR dat de NMBS reizigers met een beperkte mobiliteit discrimineert door hen te verplichten hun reisweg 24 uur op voorhand aan te vragen? Is de minister van mening dat de 24-urenregel behouden moet blijven voor alle reizigers met een beperkte mobiliteit?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2014 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, verwijs ik naar mijn antwoord op haar vraag nr. 5-4951 met hetzelfde onderwerp.