Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10798

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de minister van Justitie

Crimineel vermogen - Inbeslagname - Kaalpluk - Nederland - "Tweede afpakrondes"

beslag op bezittingen
officiŽle statistiek

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10797

Vraag nr. 5-10798 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Justitie heeft in Nederland vorig jaar 91,7 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is 40 miljoen euro meer dan in 2012. Het gaat om een recordbedrag. In zes jaar tijd is het totaal aan afgepakt vermogen verdrievoudigd. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld onroerend goed of dure auto's. Het geld is in de eerste plaats bedoeld voor de slachtoffers, de rest gaat in de staatskas.

De stijging komt onder meer doordat het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2013 20 miljoen euro extra uittrok voor een programma waarbij politie, justitie en Belastingdienst samenwerken bij het afpakken van crimineel vermogen. Sinds vorig jaar bestaan er ook zogenaamde "tweede afpakrondes". Als een veroordeelde in hoger beroep gaat, wordt bij hem opnieuw gezocht naar geld, sieraden of dure auto's. Dat levert ook extra vondsten op. Sinds 2008 richt justitie zich al steeds meer op het afpakken van crimineel verdiend geld.

Daarover de volgende vragen:

1) Kan de minister gedetailleerd aangeven en dit wat betreft respectievelijk de laatste drie jaar hoeveel crimineel vermogen op jaarbasis in beslag werd genomen door justitie? Kan ze deze cijfers duiden?

2) Wat vindt de minister van de Nederlandse aanpak waarbij een specifiek bijkomend budget werd uitgetrokken voor een samenwerkingsprogramma tussen politie, justitie en de belastingdienst? Overweegt ze een gelijkaardige maatregel?

3) Hoe reageert de minister op de zogenaamde "tweede afpakrondes" waarbij ingeval een veroordeelde in beroep gaat, er opnieuw wordt gezocht naar activa en waaruit blijkt dat dit in Nederland bijkomend 8 miljoen euro op jaarbasis heeft opgeleverd?

4) Kan de minister oplijsten wat ze hieromtrent reeds heeft ondernomen en in voorkomend geval nog gaat ondernemen naar budgetten, personeel en databanken toe om de kaalpluk van criminelen verder op te drijven en levert dit reeds resultaten op? Kan ze concreet en uitvoerig toelichten?