Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-297

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wachttijd aan de loketten - Aankoop van tickets in automaat of op het internet - Afschaffing van mogelijkheid om in de trein een ticket te kopen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
elektronische bankhandeling

Chronologie

5/11/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-297 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft aangekondigd dat ze meer zal investeren in automatische ticketverdelers en dat ze de verkoop van treintickets aan het loket wil terugschroeven. Nu al zijn de wachtrijen voor de loketten soms zo immens dat de reizigers hun trein missen, hoewel ze zich ruim op voorhand naar de loketten hebben begeven.

Vandaar mijn vragen aan de minister:

1) Hoeveel tickets werden de afgelopen tien jaar via automaten verkocht, hoeveel via internet, de treinconducteur of het loket? Kan zij die cijfers opdelen per jaar?

2) Hoeveel klachten ontving de NMBS wegens te lange wachttijd aan de loketten in die periode, opgedeeld per jaar?

3) Als de rij aan het loket te lang was, kon de reiziger dit melden aan de conducteur, die hem dan vaak een ticket verschafte zonder extra (aanmaak)kosten aan te rekenen. Hoe ziet de minister dit evolueren, nu de NMBS van plan is om te stoppen met de ticketverkoop door conducteurs? Wat zal er gebeuren met de L-treinen die stoppen aan stations waar geen loket of automaat is?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee:

1. De sedert 2003 bijgehouden verkoopcijfers zijn als volgt:


Loketten

Automaten/Distributeur

Internet

Treinen

2003

27.546.026

568.765


2.542.893

2004

27.472.996

754.550

58.601

3.384.499

2005

27.594.582

1.008.820

102.523

3.490.862

2006

27.629.632

1.246.879

231.385

3.036.791

2007

27.014.465

1.454.841

293.962

3.489.374

2008

27.014.187

1.823.329

439.048

3.665.307

2009

25.900.796

2.156.900

546.820

3.929.906

2010 (van januari tot oktober/

de janvier à octobre)

25.436.320

2.430.134

745.776

4.230.406

2. Er bestaan geen specifieke statistieken voor de klachten in verband met de wachttijden van de klanten aan de loketten.

3. a) De verkoop door de treinbegeleider in de trein zal pas verminderd kunnen worden na de implementatie van het project dat tot doel heeft alle stops (stations en onbewaakte stopplaatsen) met automaten uit te rusten.

De klant zal dan voldoende kanalen ter beschikking hebben (loketten, automaten, Internet, GSM) om een vervoerbewijs aan te kopen voordat hij in de trein stapt.

b) Er zal in elke stopplaats minstens één automaat staan. Dat toestel zal zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar zijn.