Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9875

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

National Security Agency - PRISM - Bedrijfsspionage - Data van Europese bedrijven - Staatsveiligheid - Onderzoek

Verenigde Staten
spionage
staatsveiligheid
telefoon- en briefgeheim
industriŽle spionage
computerpiraterij

Chronologie

18/9/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9876

Vraag nr. 5-9875 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het recente PRISM-schandaal leert ons dat de Amerikaanse National Security Agency (NSA) aan digitale spionage doet op grote schaal en hierbij worden diverse Europese landen actief afgeluisterd. Ook ons land is een doelwit aldus de recentste ontwikkelingen. De NSA legitimeert het PRISM-programma door te verwijzen naar het voorkomen van aanslagen.

Op de vraag wie namens de NSA de data onderzoekt , blijft het stil. Een bericht van Reuters wijst op de betrokkenheid van diverse Amerikaanse bedrijven bij de implementatie van de technologie en het daadwerkelijk onderzoeken van de data. Een dochterbedrijf van Boeing heeft aldus de "high speed interception software" ontworpen die het interne IT-systeem runt van de NSA. Diverse grote Amerikaanse multinationals blijken mee te werken aan dit programma. Sommigen spreken van een digitale Blackwater. Naast het ontwerpen van allerhande IT-infrastructuur en afluisterprogramma's analyseren diverse Amerikaanse dochterbedrijven van grote groepen de verzamelde data namens de NSA.

Dit laatste wijst op een potentieel bijzonder delicate situatie waarbij Amerikaanse bedrijven in opdracht en samenspraak met de Amerikaanse veiligheidsdiensten mogelijks toegang krijgen tot data van Europese bedrijven en dit op alle vlakken gaande van contractinformatie tot projectinformatie.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Heeft de Dienst voor de Veiligheid van de Staat reeds onderzoek gedaan naar de mogelijke economische en bedrijfsmatige implicaties van het PRISM-schandaal en zo ja, wat waren hiervan de resultaten?

2) In hoeverre heeft men zicht op de mogelijk toegang vanuit het PRISM-programma op economische data en vertrouwelijke bedrijfsinformatie en werden er hieromtrent op bilateraal of Europees niveau enige afspraken gemaakt in het kader van de lopende samenwerking tussen de veiligheidsdiensten? Zo ja, wat werd er afgesproken? Zo neen, waarom niet en behoeft dit geen dringende afspraken? Kan u uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom.