S. 5-29 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek
Bart Tommelein    Martine Taelman   

kunstvoorwerp
handel in kunstvoorwerpen
diefstal
motie van het Parlement
cultuurgoed
gegevensbank
zwarte handel
Interpol
internetsite

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-29/1 5-29/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/8/2010
5-29/2 5-29/2 (PDF) Amendementen 8/3/2011
5-29/3 5-29/3 (PDF) Amendementen 22/3/2011
5-29/4 5-29/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2011
5-29/5 5-29/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-29/1 5-29/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/3/2011   Inschrijving op agenda
7/4/2011   Algemene bespreking Hand. 5-20 Hand. 5-20 (PDF)
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 5-20 Hand. 5-20 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
1/3/2011   Bespreking
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Hoorzitting met de heer Axel Poels, teamchef kunstcriminaliteit, Federale Gerechtelijke Politie van Brussel
15/3/2011   Hoorzitting met de heer Janpiet Callens, consultant expert inzake kunstcriminaliteit
15/3/2011   Hoorzitting met de heer Eric Hemeleers, Eeckman Art Insurance
15/3/2011   Bespreking
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
22/3/2011   Aanneming na amendering
22/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-29/4 5-29/4 (PDF)
22/3/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-29/5 5-29/5 (PDF)
7/4/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/4/2011
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2011, 15/3/2011, 22/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving