Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1531

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen van en naar de Kempen - Aantal reizigers - Evaluatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegnet

Chronologie

25/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4948

Vraag nr. 5-1531 d.d. 25 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In december 2007 werd de treindienst in de Kempen grondig gewijzigd. Door de ingebruikname van het tweede spoor in het station van Tielen werd een uitbreiding van het aantal treinen naar Turnhout mogelijk. De IR-verbinding Turnhout-Manage werd opgewaardeerd tot de IC-R Turnhout-Brussel Zuid en een nieuwe IR-verbinding Turnhout-Antwerpen-Centraal zag het leven.

Tijdens de afgelopen drie jaar werden de dienstregelingen van de L-treinen tussen Lier en Mol regelmatig gewijzigd en zag een nieuwe piekuurtrein vanuit Herentals naar Brussel het levenslicht. De brand in het seinhuis van Herentals ontregelde in de zomer van 2009 het hele spoornet in de Kempen, maar intussen verloopt alles opnieuw min of meer normaal.

Het lijkt dan ook logisch dat deze grondige wijziging van de Kempense treindienst in 2007 grondig geŽvalueerd werd. Verschillende reizigers deelden ons immers al hun bedenkingen mee:

- de overstappen in het station Herentals zijn bijzonder moeilijk door de slechte verbinding van spoor 5 (treinen uit Turnhout) met de andere sporen;

- de spreiding van de treinverbindingen tussen Antwerpen-Centraal en Turnhout is bijzonder slecht. De twee mogelijke verbindingen vertrekken in Antwerpen-Centraal binnen een tijdspanne van vier minuten;

- de moeilijke verbinding naar Leuven.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de evolutie van de reizigerscijfers op de Kempense treinverbindingen na de wijziging van december 2007? Graag kreeg ik een vergelijking met de situatie van 2007.

2) Wat zijn de voornaamste overstapbewegingen die in de stations van Herentals en Lier kunnen worden onderscheiden?

3) Voldoet de capaciteit van de rijtuigen en van de stations aan deze veranderde reizigersaantallen en de overstapbewegingen?

4) Welke pijnpunten werden door de reizigers de afgelopen jaren gemeld aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)? Welke maatregelen zijn hieruit voortgevloeid?

5) Voorziet de geachte minister op korte en middellange termijn nog bijkomende aanpassingen aan de Kempense treindiensten? Zo ja, welke?