Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8908

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 30 april 2013

aan de minister van Justitie

Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media

ministerie
virtuele gemeenschap
bewustmaking van de burgers
betrekking tussen overheid en burger
sociale media

Chronologie

30/4/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
28/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8918

Vraag nr. 5-8908 d.d. 30 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bedrijven en overheden hebben de afgelopen jaren de kracht van de sociale media ontdekt om op een vlotte en toegankelijke manier contact te onderhouden met (potentiŽle) klanten of burgers. Enkele federale overheidsdiensten maken intussen ook gebruik van sociale media, zo kan men via @FOD_Financien nieuws volgen over en contact opnemen met deze federale overheidsdienst via Twitter en worden via @belgiumbe de officiŽle persberichten verspreid via ditzelfde medium.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Maken de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen gebruik van sociale media voor de communicatie met burgers? Zo ja, welke? Indien niet, zijn er plannen om dat in de toekomst te doen?

2) Hoe evalueert u het gebruik van sociale media door de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Welke reacties worden er van burgers ontvangen?

3) Hoe wordt de informatie geselecteerd die via de sociale media wordt verspreid bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen? Is hier een specifiek beleid voor?

4) Zijn er bij de FOD's die onder uw bevoegdheid vallen, gevallen van misbruik bekend, waarbij foutieve informatie door derden verspreid wordt die ogenschijnlijk vanuit de federale overheid afkomstig zou zijn? Is er vanuit uw bevoegdheidsdomein hiervoor permanente aandacht ?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2014 :

1) De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie maakt vandaag nog geen structureel gebruik van sociale media in zijn communicatie naar de burger toe.

Er werden wel al enkele ad hoc initiatieven genomen, zoals het organiseren van een wedstrijd voor studenten om een nieuw HR-concept voor Justitie uit te werken via Facebook.

De FOD Justitie werkt vandaag aan een strategisch communicatieplan met daarin de communicatiekrachtlijnen voor de komende jaren. In dit plan zullen de sociale media uiteraard een belangrijke plaats innemen.

2) Deze vraag is zonder voorwerp, gezien de FOD Justitie vandaag nog geen systematisch gebruik maakt van sociale media.

3) Deze vraag is zonder voorwerp, gezien de FOD Justitie vandaag nog geen systematisch gebruik maakt van sociale media. Het beleid omtrent sociale media zal wel verder uitgewerkt worden in het uit te werken strategisch communicatieplan.

4) Er zijn bij de FOD Justitie tot op heden geen misbruiken bekend waarbij foutieve informatie door derden verspreid wordt die ogenschijnlijk van de FOD justitie afkomstig zou zijn. De houding die deze FOD hier tegenover zal aannemen, komt ook aan bod in het uit te werken strategisch communicatieplan.