Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11212

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 maart 2014

aan de minister van Justitie

Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation - Regelgeving

kinderpornografie
computercriminaliteit
deviezen
elektronisch betaalmiddel
virtuele munteenheid
Europese Bankautoriteit

Chronologie

6/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11213

Vraag nr. 5-11212 d.d. 6 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Internet Watch Foundation signaleert een zorgwekkende trend. De digitale munteenheid Bitcoin is het favoriete betaalmiddel geworden van veel mensen die in kinderporno handelen, aldus de Britse internetwaakhond.

Volgens de Watch Foundation speelt mee dat er maar weinig wetgeving is die het gebruik van de Bitcoin als betaalmiddel in goede banen leidt. Ook in ons land is dit nog steeds zo, ondanks eerder aandringen van mijnentwege. De opsporing en vervolging van criminelen wordt daardoor bemoeilijkt.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van het aanwenden van Bitcoins als betaalmiddel voor kinderporno? Zo ja, om hoeveel dossiers gaat het (op jaarbasis en/of in het totaal) en heeft men de achterliggende aanbieders kunnen klissen? Zo neen, hoe verklaart de minister dit en ligt dit inderdaad aan de moeilijkheid van tracering van het betaalmiddel? Deelt ze de bezorgdheid van Internet Watch Foundation en kan ze toelichten?

2) Is de minister bereid te onderzoeken -al of niet samen met de landen van de Europese Unie en/of de eurolanden- gelet op de zorgwekkende berichtgeving van de Britse internetwaakhond om het aanwenden van Bitcoins en andere virtuele munten te onderwerpen aan specifieke regelgeving om dit betaalmiddel in goede banen te leiden en aldus te komen tot een betere tracering? Kan ze gedetailleerd toelichten naar inhoud en timing toe? Zo nee, welke andere maatregelen ze in voorkomende geval zou treffen en dit al of niet in overleg met de financiŽle sector en de internetproviders?