S. 5-1146 Dossierfiche K. 53-2625

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren
Guy Swennen    Hassan Bousetta    Inge Faes    Zakia Khattabi    Martine Taelman    Güler Turan    Mieke Vogels    Elke Sleurs   

sociaal onderzoek
rechtspraak voor minderjarigen
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1146/1 5-1146/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2011
5-1146/2 5-1146/2 (PDF) Amendementen 30/11/2011
5-1146/3 5-1146/3 (PDF) Amendementen 28/1/2013
5-1146/4 5-1146/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2013
5-1146/5 5-1146/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2013
5-1146/6 5-1146/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 31/1/2013
K. 53-2625/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/2/2013
K. 53-2625/2 Amendementen 19/2/2013
K. 53-2625/3 Verslag namens de commissie 27/2/2013
K. 53-2625/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2013
K. 53-2625/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 7/3/2013
5-1146/7 5-1146/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 8/3/2013
5-1146/8 5-1146/8 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2013
5-1146/9 5-1146/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 21/3/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2011   Indiening Doc. 5-1146/1 5-1146/1 (PDF)
7/7/2011   Inoverwegingneming
7/7/2011   Verzending naar commissie: Justitie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-90 Hand. 5-90 (PDF)
31/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-90 Hand. 5-90 (PDF)
31/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-90 Hand. 5-90 (PDF)
Doc. 5-1146/6 5-1146/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/2011   Verzending naar commissie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Niet behandeld
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
30/11/2011   Bespreking
18/4/2012   Inschrijving op agenda
18/4/2012   Bespreking
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Uitgesteld
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Bespreking
16/5/2012   Inschrijving op agenda
16/5/2012   Bespreking
23/5/2012   Inschrijving op agenda
23/5/2012   Bespreking
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Regeling der werkzaamheden
17/7/2012   Bespreking
23/1/2013   Inschrijving op agenda
23/1/2013   Regeling der werkzaamheden
23/1/2013   Bespreking
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs, Fauzaya Talhaoui
30/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+15/-0/o0)
30/1/2013   Aanneming na amendering
30/1/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2625/1
27/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2625/3
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 30-31
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 134, p. 99
Doc. K. 53-2625/5
7/3/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
8/3/2013   Overzending Doc. 5-1146/7 5-1146/7 (PDF)
8/3/2013   Verzending naar commissie: Justitie
14/3/2013   Inschrijving op agenda
21/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
Doc. 5-1146/9 5-1146/9 (PDF)
8/3/2013   Verzending naar commissie
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne
13/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Fauzaya Talhaoui
20/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
20/3/2013   Aanneming zonder amendering
20/3/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2013   Bekendmaking (33973-33974)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/11/2011, 18/4/2012, 9/5/2012, 16/5/2012, 23/5/2012, 17/7/2012, 23/1/2013, 30/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/3/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/3/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 13/3/2013, 20/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/2/2013 60 26/4/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 9/3/2013 15 25/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2013 27/5/2013 , blz 33973-33974

Kruispuntbank van de wetgeving