Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10946

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

de oprichting van de "Joint Sigint Cyber Unit" in Nederland

gegevensbescherming
Nederland
computercriminaliteit
geheime dienst
krijgsmacht
spionage

Chronologie

22/1/2014 Verzending vraag
20/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4238Ook gesteld aan :

Vraag nr. 5-10946 d.d. 22 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2014 richt Nederland de "Joint Sigint Cyber Unit"(JSCU) op. De MIVD en AIVD bundelen in deze gezamenlijke eenheid hun mensen en middelen op het gebied van Signals Intelligence (Sigint) en cyber. Een belangrijke reden voor de bundeling van de Sigint en Cyber activiteiten is het kunnen bijhouden van technologische ontwikkelingen.

Voor het organiseren van de oprichting van de JSCU zijn de AIVD en MIVD eind 2012 het project Symbolon gestart. Dat project houdt op te bestaan als de JSCU in 2014 van start gaat. De JSCU is een logisch vervolg op de bestaande samenwerking van de AIVD en de MIVD via de Nationale Sigint Organisatie (NSO), die ook in de JSCU wordt opgenomen. De nieuwe eenheid wordt als onderdeel van beide diensten ook door beide diensten aangestuurd.

Sigint gaat over het verzamelen van inlichtingen door de interceptie van signalen (telecommunicatie en radar). Cyber betreft onder andere het vergaren van inlichtingen via computernetwerken, maar ook het onderzoeken en voorkomen van cyberdreigingen, -aanvallen en -spionage.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op dit initiatief van uw Nederlandse evenknie? Kan u de voordelen en de eventuele nadelen van dit plan opsommen?

2) Overweegt u een gelijkaardig initiatief in ons land? Zo ja, kan u toelichten op het vlak budgetten, taken en de verhouding tussen de militaire inlichtingendiensten en de Dienst voor de Veiligheid van de Staat in ons land?

3) Is het vanuit efficiŽntieoverwegingen en in het licht van de vele afluisterschandalen niet aangewezen om een specifieke gezamenlijke cybereenheid op te richten die zich bezighoudt met afluisterschandalen, contraspionage in de verschillende gebieden waar we actief zijn met het leger, alsook met afweermiddelen tegen spionage, en die samenwerkt met alle veiligheidsdiensten? Kan u uitvoerig toelichten hoe u de toekomst ziet wat betreft de bundeling van krachten rond cyber, onder meer om de vele technologische ontwikkelingen te kunnen bijhouden?

4) Welke concrete stappen om de middelen en het personeel te bundelen heeft de regering reeds gezet en welke middelen werden en zullen daarvoor worden uitgetrokken op jaarbasis? Hoeveel personeelsleden zijn erbij betrokken? Kan u tevens het takenpakket toelichten?

5) Bestaat daarover een recente nota of publicatie van uwentwege? Zo ja, waar kan die worden teruggevonden? Zo neen, gaat u daarvan werk maken en zo ja, kan u toelichten op het vlak van inhoud, deelnemers en timing?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2014 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Ik verwijs U naar mijn antwoord op Uw vraag Nr 5-10945 betreffende het “cybercommado” van 22 januari 2014.