S. 5-1823 Dossierfiche K. 53-3449

Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard
Cindy Franssen    Sabine de Bethune    Hassan Bousetta    Dalila Douifi    Christine Defraigne    Martine Taelman    Francis Delpérée    Wouter Beke    Peter Van Rompuy    Rik Torfs   

kinderbescherming
misbruik van vertrouwen
pedofilie
strafsanctie
internet
ongewenste intimiteiten
virtuele gemeenschap
verzwarende omstandigheid
seksueel misdrijf
sociale media

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1823/1 5-1823/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/2012
5-1823/2 5-1823/2 (PDF) Amendementen 6/11/2013
5-1823/3 5-1823/3 (PDF) Amendementen 12/2/2014
5-1823/4 5-1823/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-1823/5 5-1823/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2014
5-1823/6 5-1823/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2014
K. 53-3449/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3449/2 Zaak zonder verslag 18/3/2014
K. 53-3449/3 Tekst verbeterd door de commissie 24/3/2014
K. 53-3449/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2012   Indiening Doc. 5-1823/1 5-1823/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-1823/6 5-1823/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/11/2012   Verzending naar commissie
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Yoeri Vastersavendts
28/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Cindy Franssen
28/5/2013   Bespreking
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Regeling der werkzaamheden
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Hoorzitting de heer Thierry Hoang Pham, hoogleraar forensische psychologie, Universiteit van Bergen
25/6/2013   Hoorzitting de heer E.J.H. Planken, beleidsadviseur en de heer M. Alink, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nederland
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/2/2014   Aanneming na amendering
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Lezing van het verslag
26/2/2014   Goedkeuring verslag
9/-/2
26/2/2014   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3449/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag) Doc. K. 53-3449/2
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 14-15
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 115
Doc. K. 53-3449/4
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35484-35485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/5/2013, 4/6/2013, 25/6/2013, 6/11/2013, 12/2/2014, 19/2/2014, 26/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/3/2014 60 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 30/4/2014 , blz 35484-35485

Kruispuntbank van de wetgeving